Giáo Dục

Giải bài Luyện tập chung trang 43 sgk Toán 5

Cùng nhau giải bài tập Luyện tập chung trang 43 sgk Toán 5, bài 1, 2, 3, 4 để củng cố lại kiến thức về sô thập phân, để chắc chắn hơn, các em cần làm bài trước và sau đó hãng so sánh kết quả nha.

Trong bài Luyện tập chung trang 43 sgk Toán 5, các em sẽ có 4 bài tập cần giải quyết, những bài tập này chủ yếu nhằm giúp các em ôn lại kiến thức đã được học trong các bài trước đây, chi cần nắm vững kiến thức là có thể giải quyết được một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang xem: Giải bài Luyện tập chung trang 43 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 43 sgk Toán 5, bài 1, 2, 3, 4

Xem thêm: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk Toán 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 43 SGK Toán 5:

a) 7,5 đọc là bảy phẩy năm

28,416 đọc là hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu

201,05 đọc hai trăm linh một phẩy không năm

0,187 đọc là không phẩy một trăm tám mươi bảy

b) 36,2 đọc là ba mươi sáu phẩy hai

9,001 đọc là chín phẩy không không một

84,302 đọc là tăm mươi tư phẩy ba trăm linh hai

0,010 đọc là không phẩy không mười

Giải bài 2 trang 43 SGK Toán 5:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười – 5,7;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm – 32,85;

c) Không đơn vị, một phần trăm – 0,01;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn – 0,304;

Giải bài 3 trang 43 SGK Toán 5:

– 41,538 < 41,835 < 42,358 < 42,538

Giải bài 4 trang 43 SGK Toán 5:

Chúng ta vừa cùng nhau giải các bài tập 1, 2, 3, 4 sgk Toán 5 trong bài Luyện tập chung trang 43 rồi, chúc các em đạt kết quả tốt trên lớp, đừng quên truy cập giaitoan8.com để xem tài liệu giải bài tập trang 44 sgk Toán 5 nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button