Giáo Dục

Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 12 bài Luyện tập về quan hệ từ. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1: Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ….

Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nỗi những từ ngữ nào trong câu:

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Trả lời:

Các quan hệ từ có trong đoạn trích trên là:

  • Quan hệ từ “của”:  nối “cái cày” với “người Hmông”
  • Quan hệ từ”bằng”: nối “bắp cày” với “gỗ tốt màu đen”
  • Quan hệ từ “như”: nối “vòng” với “hình cái cung”
  • Quan hệ từ “như”: nối “hùng dũng” với “một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận”

Câu 2. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu.

b. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi  vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

c.    Nếu hoa có ở trời cao

 Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

Trả lời:

a. Từ in đậm “nhưng” biểu thị quan hệ đối lập, tương phản.

b. Từ in đậm “mà”  biểu thị quan hệ tương phản.

c. Cặp từ in đậm “nếu…thì” biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.

Câu 3. Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm … cao.

b. Một vầng trăng tròn, to … đỏ hồng hiện lên … chân trời, sau rặng tre đen … một ngôi làng xa.

c. Trăng quầng … hạn, trăng tán … mưa.

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng … thương yêu tôi hết mực, … sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

Trả lời:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm  cao.

b. Một vầng trăng tròn, to  đỏ hồng hiện lên chân trời, sau rặng tre đen  một ngôi làng xa.

c. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng  thương yêu tôi hết mực, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

Câu 4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng.

Trả lời:

  • Lan làm mãi chưa xong bài tập cô giáo giao về nhà.
  • Nếu Tuấn chăm chỉ học hơn thì không bị điểm thấp như vậy
  • Bố mẹ luôn yêu thương em bằng tất cả tình yêu thương và đùm bọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button