Giáo Dục

Giải bài so sánh các số có nhiều chữ số, toán lớp 4

Sau khi học xong bài Hàng và Lớp, chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới bài so sánh các số có nhiều chữ số để vận dụng tốt kiến thức đã học trong bài trước đó nhé, qua đây, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13 sgk Toán 8 luôn

Để so sánh các số có nhiều chữ số, chúng ta so sánh số lượng cũng như từng chữ số hay từng hàng trong số đó, cùng xem lại lý thuyết vài giải các bài tập số 1, 2,3, 4 trang 13 sách giáo khoa Toán 4 dưới đây.

Giải bài so sánh các số có nhiều chữ số, trang 13 Toán 4

Xem lại cách giải bài Hàng và Lớp ở đây.

Lý thuyết bài So sánh các số có nhiều chữ số

a) Ví dụ 1: So sánh 65 521 và 102 000
Số 65 521 có ít chữ số hơn số 102 000 nên 65 521 65 521

b) Ví dụ 2: So sánh 693 451 và 693 700
Hai số này có số chữ số bằng nhau.
Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6, hàng chục nghìn đều bằng 9, hàng nghìn đều bằng 3.
Đến hàng trăm có 4 hay 693 700 > 693 451

Giải bài So sánh các số có nhiều chữ số

Giải bài 1 trang 13 SGK Toán 4:

9999 653 211 = 653 211
99 999 43 256 726 585 > 557 652
845 713

Giải bài 2 trang 13 SGK Toán 4:

Số lớn nhất là: 902 011

Giải thích: Vì có chữ số hàng trăm nghìn lớn nhấ

Giải bài 3 trang 13 SGK Toán 4:

Sắp xếp theo thứ tự lớn dần: 2467 

Giải bài 4 trang 13 SGK Toán 4:

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999
b) Số bé nhất có ba chữ số là 100
c) Số lớn nhất có sáu chữ số là 999 999
d) Số bé nhất có sáu chữ số là 100 000

Trong bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục xem hướng dẫn giải bài giải bài triệu và lớp triệu các em nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button