Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 14 – Đề 2


Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 14 – Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 14 lớp 4: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Đặt tính rồi tính:

6636 : 6

60327 : 9

351515 : 5

Phương pháp:

Đặt tính rồi thực hiện phép chia.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Tính giá trị của biểu thức sau bằng hai cách:

347535 : (5 x 9)

Phương pháp:

– Cách 1: Tính theo thứ tự trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Cách 2: Lấy số chia đó chia cho 5 rồi chia tiếp cho 9.

Cách giải:

Cách 1: 347 535 : (5 x 9)

= 347535 : 45

= 7723

Cách 2: 347 535 : 5 : 9

= 69 507 : 9

= 7723

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 280 x 71 : 14

b) 125 x 88 : 11

Phương pháp:

Thay đổi thứ tự thực hiện các phép tính để tìm giá trị của biểu thức nhanh nhất.

Cách giải:

a/ 280 x 71 : 14

= 280 : 14 x 71

= 20 x 71 = 1420

b/ 125 x 88 : 11

= 125 x 8

= 1000

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 14

Một con sư tử ở vườn bách thú ăn hết 8kg thịt mỗi ngày. Theo em 748kg thịt có đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần không ? Tại sao ?

Phương pháp:

– Tìm số ki-lô-gam thịt ba con sư tử ăn được trong một ngày.

– Tìm số ki-lô-gam thịt cần có để đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần không bằng cách lấy số vừa tìm được nhân với 7.

– So sánh số vừa tìm được với 748kg rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

Mỗi ngày ba con sư tử ăn hết số ki-lô-gam thịt là:

8 x 3 = 24 (kg)

Một tuần ba con sư tử ăn hết số ki-lô-gam thịt là:

24 x 7 = 168 (kg)

Vì 168kg < 748kg nên 748kg thịt đủ cho 3 con sư tử ăn cả tuần.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 14 – Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button