Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 15 – Đề 2


Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 15 – Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 15 lớp 4: Chia cho số có hai chữ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 15

Tìm x:

Bạn đang xem: Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 15 – Đề 2

X × 29 = 4669

7332 : x = 12

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải:

– X × 29 = 4669

X = 4669 : 29

X = 161

-7332 : x = 12

X =7332 : 12

X = 6117

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 15

Tìm lỗi sai trong các phép chia sau rồi sửa lại cho đúng:

a) 1352 : 55 = 24 (dưa 30)

b) 4285 : 25 = 1710

Phương pháp:

– Thực hiện phép chia.

– So sánh với phép chia đã cho và tìm lỗi sai.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 15 - Đề 2

Phép chia đã cho có số dư bị sai.

Sửa lại là: 1352 : 55 = 24 (dư 32)

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 15 - Đề 2

Phép chia đã cho sai thương và thiếu số dư.

Sửa lại đúng là: 4285 : 25 = 171 (dư 10)

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 15

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 19000 m2 và chiều rộng là 95m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Phương pháp:

Muốn tìm chiều dài của mảnh đất ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.

Cách giải:

Chiều dài của mảnh đất đó là:

19000 : 95 = 200 (m)

Đáp số: 200 m.

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 15

Quãng đường từ A đến B dài 120 km. Chú Khánh đi xe máy từ A đến B rồi trở về. nếu xe máy cứ đi 40km hết 1 lít xăng thì chú khánh cần bao nhiêu lít xăn?

Phương pháp:

– Tìm quãng đường chú Khánh đã đi.

– Tìm số lít xăng bằng cách lấy số quãng đường vừa tìm được chia cho 40.

Cách giải:

Chú Khánh đi được quãng đường dài là:

120 x 2 = 240 (km)

Chú Khánh cần số lít xăng là:

240 : 40 = 6 (lít)

Đáp số: 6 lít.

Vui học

Giải bài toán:

Một hiệu bánh sản xuất được 840 chiếc bánh, người ta đóng vào mỗi hộp 24 chiếc bánh. Nếu mỗi hộp bánh được bán với giá 40000 đồng thì tất cả số tiền bán bánh là bao nhiêu ?

Phương pháp:

– Tìm số hộp bánh đóng được từ 840 chiếc bánh.

– Tìm số tiền bán bánh bằng cách lấy số hộp vừa tìm được nhân với 40 000 đồng.

Cách giải:

Người ta đóng được số hộp là:

840 : 24 = 35 (hộp)

Tất cả số tiền bán bánh là:

40 000 x 35 = 1 400 000 (đồng)

Đáp số: 1 400 000 đồng.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 15 – Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần Vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button