Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 1


Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 16 lớp 4: Thương có chữ số 0. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 1

25075 : 25

68272 : 34

45024 : 42

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

Cùng em giải Toán lớp 4

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Tìm x:

X × 26 = 2730

3708 : x = 12

Phương pháp:

– Xác định vị trí của x rồi tìm x theo các quy tắc:

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải:

X × 26 = 2730

X = 2730 : 26

X = 105

3708 : x = 12

X = 3708 : 12

X = 309

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Người ta xếp các quả táo vào hộp, mỗi hộp xếp được 12 quả táo. Hỏi có 110 quả táo thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp và còn dư mấy quả táo ?

Phương pháp:

Thực hiện phép chia 110 : 12. Thương trong phép chia đó chính là số hộp xếp được và số dư chính là số quả còn dư.

Cách giải:

Ta có: 110 : 12 = 9 dư 2.

Vậy nếu có 110 quả táo thì ta xếp được tất cả 9 hộp và còn dư 2 quả táo.

Câu 4: Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

có một lượng gạo đóng vào 140 bao nhỏ, mỗi bao chứa 25kg gạo. Hỏi với lượng gạp đó đem đóng vào các bao to, mỗi bao chứa gấp đôi lượng gạo trong bao nhỏ thì được tất cả bao nhiêu bao to?

Phương pháp:

– Tính lượng gạo có trong 1 bao to ta lấy lượng gạo có trong bao nhỏ nhân với 2.

– Tính tổng số gạo ta lấy lượng gạo có trong 1 bao nhỏ nhân với số bao nhỏ.

– Tính số bao to ta lấy tổng số gạo chia cho lượng gạo có trong 1 bao to.

Cách giải:

Mỗi bao to chứa được số ki-lô-gam gạo là:

25 × 2 = 50 (kg)

Có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

25 × 140 = 3500 (kg)

Có tất cả số bao to được chia là:

3500 : 50 = 70 (bao)

Đáp số: 70 bao.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi và có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button