Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 2


Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 16 lớp 4: Chia cho số có ba chữ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 2

1075 : 215

1467 : 489

75088 : 988

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 4

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phép chia 3381 : 147 có thương là:

A. 23

B. 230

C. 203

D. 230

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

Cùng em học Toán lớp 4

Vậy phép chia 3381 : 147 có thương là 23.

Chọn A

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tú nghĩ ra một số, biết rằng đem số đó nhân với 265 thì được 33120

Số Tú nghĩ là: …

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

Số Tú nghĩ ra là: 55 120 : 265 = 208.

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Có một lượng hạt tiêu đóng vào 120 gói, mỗi gói chứa 145g hạt tiêu. Hỏi với lượng hạt tiêu đó đem đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 435g hạt tiêu thì có tất cả bao nhiêu hộp?

Phương pháp:

– Tính khối lương hạt tiêu ta lấy khối lượng hạt tiêu có trong một gói nhân với số gói hạt tiêu.

– Tính số hộp đóng được ta lấy khối lượng hạt tiêu chia cho khối lượng hạt tiêu có trong một hộp.

Cách giải:

Có tất cả số gam hạt tiêu là:

145 ×120 = 17 400 (g)

Có tất cả số hộp hạt tiêu được đóng là:

17 400 : 435 = 40 (hộp)

Đáp số: 40 hộp.

Vui học Cùng em học Toán lớp 4 tuần 16

Giải bài toán

Một buổi liên hoan có 395 khách đến dự. Người ta đã kê 6 dây bàn, mỗi dây 8 bàn, mỗi bàn có thể ngồi được 8 người. Hỏi có đủ chỗ ngồi cho khách mời không ? Nếu không thì cần thêm bao nhiêu bàn ?

Phương pháp:

– Tính số bàn đang có ta lấy số bàn trong một dãy nhân với số dãy bàn.

– Tính số chỗ ngồi hiện có ta lấy số chỗ ngồi trong một bàn nhân với số bàn.

– So sánh số chỗ ngồi hiện có so với số khách đến dự, nếu số chỗ ngồi hiện có nhỏ hơn số khách đến dự thì ta kết luận không đủ chỗ ngồi cho khách.

– Tìm số bàn cần dùng ta lấy số chỗ ngồi cần có chia cho số chỗ ngồi trong một bàn.

– Tìm số bàn cần thêm ta lấy số bàn cần dùng trừ đi số bàn đang có.

Cách giải:

Người ta đã kê số cái bàn là:

8 × 6 = 48 (bàn)

Số chỗ ngồi hiện có đủ cho số người là:

8 × 48 = 384 (người)

Mà 384 < 395

Vậy chưa đủ chỗ ngồi cho khác mời của buổi liên hoan đó.

Ta có: 395 : 8 = 49 dư 3

Vì còn dư 3 người nên cần thêm 1 cái bàn để 3 người đó ngồi.

Do đó để đủ chỗ ngồi cho khách mời thì cần ít nhất số bàn là:

49 + 1 = 50 (bàn)

Số bàn cần dùng thêm là:

50 – 48 = 2 (bàn)

Đáp số: 2 bàn.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 16 – Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button