Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 1


Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 17 lớp 4: ôn tập và kiểm tra. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Đặt tính rồi tính:

11232 : 234

28152 : 136

35322 : 406

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải:

Giải cùng em học Toán lớp 4

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

63

57

Thừa số

89

19

Tích

7885

2394

Phương pháp:

– Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

– Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

Thừa số

63

415

57

Thừa số

89

19

42

Tích

5607

7885

2394

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 3375 m2. Chiều dài của thửa ruộng là 135m.

a) Tính chiều rộng của thửa ruộng.

b) Tính chu vi của thửa ruộng.

Phương pháp:

– Muốn tính chiều rộng ta lấy diện tích chia cho chiều dài.

– Muốn tính chu vi ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng nhân với 2.

Cách giải:

a/ Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

3375 : 135 = 25 (m)

b/ Chu vi của thửa ruộng đó là:

(135 + 25) × 2 = 320 (m)

Đáp số: a/ 25m;

b/ 320m.

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Biểu đồ dưới đây cho biết truyện mà bốn bạn An, Bắc, Cường, Đức ủng hộ cho thư viện nhà trường trong học kì I năm 2016 – 2017

Giải cùng em học Toán lớp 4

Xem biểu đồ rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a) An ủng hộ cho thư viện…..quyển truyện, Đức ủng hộ cho thư viện…..quyển truyện.

b) Bắc ủng hộ cho thư viện nhiều hơn Cường…..quyển truyện.

c) Bạn….ủng hộ thư viện nhiều truyện nhất.

d) Cả bốn bạn ủng hộ thư viện được…..quyển truyện.

Phương pháp:

– Quan sát biểu đồ để tìm số quyển truyện mà mỗi bạn ủng hộ cho thư viện nhà trường.

– Để biết Bắc ủng hộn nhiều hơn Cường bao nhiêu quyển truyện ta lấy số quyển truyện Bắc ủng hộ được trừ đi số quyển truyện Cường ủng hộ được.

– So sánh số quyển truyện mà các bạn ủng hộ được để tìm ra bạn ủng hộ nhiều nhất.

– Số quyển truyện bốn bạn ủng hộ được = số quyển truyện của An + số quyển truyện của Bắc = số quyển truyện của Cường + số quyển truyện của Đức.

Cách giải:

Quan sát biểu đồ ta thấy An ủng hộ thư viện 25 quyển truyện, Bắc ủng hộ thư viện 30 quyển truyện, Cường ủng hộ thư viện 23 quyển truyện, Đức ủng hộ thư viện 32 quyển truyện.

a/ An ủng hộ thư viện 25 quyển truyện, Đức ủng hộ thư viện 32 quyển truyện.

b/ Bắc ủng hộ thư viện nhiều hơn Cường số quyển truyện là:

30 – 23 = 7 (quyển truyện)

c/ Ta có: 23 < 25 < 30 < 32

Do đó, bạn Đức ủng hộ thư viện nhiều truyện nhất.

d/ Cả bốn bạn ủng hộ thư viện được số quyển truyện là:

23 + 25 + 30 + 32 = 110 (quyển truyện)

Đáp số: 110 quyển truyện.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button