Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 – Đề 1


Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 – Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 17 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, toán phần trăm, tỉ số phần trăm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 57 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

a) (242,7 – 70,6) x 4,1

b) 9,88 : (1,14 + 1,46) – 0,98

Hướng dẫn giải:

a) (242,7 – 70,6) x 4,1

= 172,1 x 4,1

= 705,61

b) 9,88 : (1,14 + 1,46) – 0,98

= 9,88 : 2,6 – 0,98

= 3,8 – 0,98

= 2,82.

Bài 2 (trang 57 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

708m2 = ……. ha

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 70,8

B. 7,08

C. 0,708

D. 0,0708

Hướng dẫn giải:

Khoanh vào D. 0,0708

Bài 3 (trang 57 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Viết thành tỉ số phần trăm:

Cùng em học Toán lớp 5

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5

Bài 4 (trang 57 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Số dân huyện Kim Thành hàng năm tăng 1,2%. Biết rằng cuối năm 2017 huyện Kim Thành có 125 000 người. Hỏi đến cuối năm 2018 số dân huyện Kim Thành là bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:

Số dân huyện Kim Thành tăng trong năm 2018 là:

125 000 x 1,2 : 100 = 1500 (người)

Số dân huyện Kim Thành đến cuối năm 2018 là:

125 000 + 1500 = 126 500 (người)

Đáp số: 126 500 người

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 – Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi và có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button