Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 – Đề 2


Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 – Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 17 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, toán phần trăm, tỉ số phần trăm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 58 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

a) (242,7 – 70,6) x 4,1

b) 9,88 : (1,14 + 1,46) – 0,98

Dùng máy tính bỏ túi để tính (ấn các phím thích hợp của máy tính bỏ túi rồi ghi kết quả vào chỗ chấm):

a) 9868 + 879

398,89 + 72,99

67854 – 7849

6758,98 – 654,34

76523 x 699

782,36 x 2,456

609,14 : 458

38,952 : 43,28

b)

Tỉ số phần trăm của 48 và 9600 là: …………………

Tính 35% của 792: …………………………………

Tính 40% của 84,6: …………………………………

Tìm A biết 25% của A là 33,59: …………………

Tìm A biết 4,5% của A là 50,4 : …………………

Hướng dẫn giải:

a) 9868 + 879 = 10747

398,89 + 72,99 = 471,88

67854 – 7849 = 60005

6758,98 – 654,34 = 6104,64

76523 x 699 = 53489577

782,36 x 2,456 = 1921,47616

609,14 : 458 = 1,33

38,952 : 43,28 = 0,9

b)

Tỉ số phần trăm của 48 và 9600 là: 48 : 9600 x 100 % = 0,5%

Tính 35% của 792: 792 x 35 : 100 = 277,2

Tính 40% của 84,6: 84,6 x 40 : 100 = 33,84

Tìm A biết 25% của A là: 33,59: 33,59 : 25 x 100 = 134,36

Tìm A biết 4,5% của A là 50,4: 50,4 : 4,5 x 100 = 1120.

Bài 2 (trang 58 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Giải bài toán sau (Bằng máy tính bỏ túi):

Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2015, một tỉnh miền núi đã trồng trên 14 400ha, đạt 103% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng rừng mới tập trung trên 13 800ha, đạt trên 102% kế hoạch, rừng phân tán gần 570ha, đạt khoảng 114% kế hoạch.

Hỏi theo kế hoạch, tỉnh miền núi đó dự định trồng bao nhieu héc-ta rừng, bao nhiêu héc-ta rừng phân tán?

Hướng dẫn giải:

Theo kế hoạch, tỉnh miền núi đó dự định trồng số héc-ta rừng là:

14 400 : 103% = 13 980,58 (ha)

Theo kế hoạch, tỉnh miền núi đó dự định trồng số héc-ta rừng phân tán là:

570 : 114% = 500 (ha)

Đáp số: 13 980,58 ha rừng; 500 ha rừng phân tán.

Bài 3 (trang 59 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Viết thành tỉ số phần trăm:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 - Đề 2

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 - Đề 2

Bài 4 (trang 59 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 - Đề 2

Hướng dẫn giải:

a) Hình tam giác ABC có đáy là BC, chiều cao tương ứng với đáy BC là AH.

b) Hình tam giác MNP có đáy là MP, chiều cao tương ứng với đáy MP là NF.

c) Hình tam giác KIH có đáy là HI, chiều cao tương ứng với đáy HI là KO

Vui học (trang 60 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Từ ngày 16/03/2015, giá bán điện bình quân tăng từ 1508 đồng một số điện lên 1622 đồng. Giá bán điện bình quân đã tăng bao nhiêu phần trăm? Trước khi giá điện tăng, mỗi tháng nhà chị Hà phải trả khoảng 200 000 đồng tiền điện, với giá điện mới chị Hà phải trả khoảng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá bán một số điện đã tăng lên số tiền là:

1622 – 1508 = 114 (đồng)

Giá bán điện bình quân đã tăng số phần trăm là:

114 : 1508 = 0,0755 = 7,55%

Với giá điện mới, mỗi tháng chị Hà phải trả thêm số tiền là:

200 000 × 7,56% = 15 100 (đồng)

Với giá điện mới, mỗi tháng chị Hà phải trả số tiền là:

200 000 + 15 100 = 215 100 (đồng)

Đáp số: 215 100 đồng.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 17 – Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button