Giáo Dục

Giải bài tập đọc: Cái gì quý nhất

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 9 bài tập đọc: Cái gì quý nhất. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Bài tập đọc

 • Bài chia làm 3 phần (3 đoạn)
  • Đoan 1: Từ Một hôm…mà sống được không.
  • Đoạn 2: Quý và Nam… nhờ thầy giáo phân giải.
  • Đoạn 3: Nghe xong… vô vị mà thôi.
 • Nội dung: Bài  văn khẳng định giá trị cao quý của người lao động. Lao động sẽ làm ra mọi của cải, vật chất trên đời.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1: Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì ? 

Trả lời:

 • Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất .
 • Quý cho rằng vàng bạc là quý nhất.
 • Nam cho rằng thì giờ quý nhất 

Câu 2: Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình ? 

Trả lời:

Lý lẽ để các bạn bảo vệ ý kiến của mình là:

 • Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất vì con người không thể sống được mà không ăn .
 • Quý cho rằng vàng là quý nhất vì mọi người thường nói quý như vàng, có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo .
 • Nam cho rằng thì giờ là quý nhất vì thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3: Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất ? 

Trả lời:

Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

Câu 4: Chọn tên khác cho bài văn và nêu lí do em chọn tên đó ?

Trả lời:

 • Tên “Cuộc tranh luận thú vị” vì bài văn thuật lại cuộc tranh luận của 3 bạn nhỏ. 
 • Tên “Ai có lí ?” vì bài văn cuối cùng đến được một kết luận giàu sức thuyết phục: “Người lao động là đáng quý nhất”. 
 • Tên “Người ta là hoa đất” vì con người rất thông minh và tài trí, có thể lên rừng xuống biển, con người làm được tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button