Giáo Dục

Giải bài tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Giải tiếng việt 5 tập 1: Tuần 2 bài tập đọc – Nghìn năm văn hiến. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Bài tập đọc

Nghìn năm văn hiến

Đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội, ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy gỗ gần 3000 tiến sĩ, cụ thể như sau:

Triều đại Số khoa thi Số tiến sĩ Số trạng nguyên
6 11 0
Trần 14 51 9
Hồ 2 12 0
104 1780 27
Mạc  21 484 11
Nguyễn 38 558 0
Tổng cộng 185 2896 47

Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn thấy bên giếng Thiên Giang, dưới những hàng muỗm già cổ kính, 82 tấm bia khắc tên tuổi 1306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 như chứng tích về một nền văn hiến lâu dài.

Nguyễn Hoàng

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên về điều gì?

Trả lời:

Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên khi nước ta từ năm 1075 đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngạc nhiên nhất là ngót 10 thế kỉ tính từ khoa năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1919 các triều vua Việt Nam đã tổ chức  tới 185 khoa thi và gần 3000 tiến sĩ.

Câu 2: Hãy đọc và phân tích số liệu thống kê theo các mục sau:

a. Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

b.Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

Trả lời:

a. Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất là triều Lê với 104 khoa thi.

b. Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất là triều Lê với 1780 tiến sĩ.

Câu 3: Bài văn giúp em hiểu gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

Trả lời:

Bài văn giúp em hiểu được về nền văn hiến lâu đời ở Việt Nam, đồng thời thể hiện Việt Nam là đất nước có truyền thống hiếu học, nhiều người tài. Là một người dân Việt Nam ta càng thêm tự hào về dân tộc ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button