Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson three


Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 3

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson three được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson two

Giải bài tập Lesson Three: Song – Unit 3: Do you have a milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Let’s count to one hundred!

Let’s count to one hundred.

It’s time to start.

10, 20, 30 …

Yes, good start!

Let’s count to one hundred.

It’s easy to do.

40, 50, 60 …

Yes, clever you!

Let’s count to one hundred.

It’s easy if you try.

70, 80 …

The numbers are high.

Let’s count to one hundred.

Counting is fun!

90, 100.

Now we are done.

Dịch:

Hãy đếm tới 100!

Hãy đếm tới 100!

Thời gian bắt đầu,

10, 20, 30 …

Vâng, bắt đầu tốt!

hãy đếm tới 100

Thật dễ để đếm

40, 50, 60…

Đúng rồi, các bạn thật thông minh.

Hãy đếm tới 100

Thật dễ dàng nếu bạn cố gắng

70, 80…

Những số thật là cao

Hãy đếm tới 100

Đếm số thật là vui

90, 100

Bây giờ chúng ta đã xong.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson four

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button