Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? – Lesson two


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 10

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? – Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 3

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 extensive reading: Sports – Family & Friends

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? – Lesson one

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 – Unit 10 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

How much money do you have?

I don’t have much money.

we have lots of money.

How many magazines do you have?

I don’t have many magazines.

I have lots of magazines.

Dịch:

Bạn có bao nhiêu tiền?

Tôi không có nhiều tiền.

Chúng tôi có rất nhiều tiền.

Bạn có bao nhiêu cuốn tạp chí.

Tôi không có cuốn tạp chí nào.

Tôi có rất nhiều cuốn tạp chí.

3. Write : How many, how much

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Attendant: 1How much luggage do you have?

Woman: We have these bags and suitcases.

Attendant: And 2_____ passegers are traveling ?

Woman: Four.

Woman: 3_____ time do we have before the plane leaves?

Attendant: One hour. Have a good vacation.

Hướng dẫn giải:

2. how many

3. How much

Dịch:

Người phục vụ: Các bạn có bao nhiêu hành lý?

Người phụ nữ: Chúng tôi có những túi xách và vali.

Người phục vụ: Và có bao nhiêu hành khách?

Người phụ nữ: 4

Người phụ nữ: Bao lâu nữa chúng tôi được bay?

Người phục vụ: 1 giờ nữa. Chúc kì nghỉ vui vẻ.

4. Point and say.lots of much many any

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. They have a lots of food.

3. He has many time.

4. He doesn’t have any money.

5. He doesn’t have many newspapers.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? – Lesson three

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button