Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson one


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 3

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson two

Bạn đang xem: Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson one

Bài viết gần đây

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson six

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 3 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1.Listen, point, and repeat

Giải tiếng Anh lớp 5

2. Listen and read.

Giải tiếng Anh lớp 5

Script:

1. Max: We always come to this restaurant. The food here is great!

Holly: Look, Max. All the servers are wearing green today. They usually wear blue uniforms.

2. Dad: Can I have a bowl of soup and some salad, please?

Server: Sorry, we don’t have any soup. But there are pizzas on the menu. Look.

3. Holly: That’s strange! You usually have soup.

Server: Usually? But you’re our first customers!

Max: Really? But this is Ken’s Café , isn’t it?

4. Server: No, this is The Pizza Place. It’s new.

Dad: So that’s why it’s different! Let’s try it.

Dịch:

1. Max: Bọn con luôn đến nhà hàng này. Thức ăn ở đây rất tuyệt!

Holly: Nhìn kìa Max. Hôm nay tất cả nhân viên đều mặc đồ xanh lá. Họ thường mặc đồng phục màu xanh nước biển.

2. Bố: Có thể cho tôi một bát súp và một ít salad không?

Nhân viên: Xin lỗi, chúng tôi không có súp. Nhưng có pizza trên thực đơn. Đây.

3. Holly: Thật kỳ lạ! Chỗ chú thường xuyên có súp mà.

Nhân viên: Thường xuyên sao? Nhưng các bạn là những vị khách đầu tiên của chúng tôi.

Max: Thật sao? Nhưng đây có phải là quán Café Ken không?

4. Nhân viên: Không, đây là nhà hàng Pizza. Mới mở.

Bố. Vậy đó là lý do vì sao có sự khác biệt. Hãy thử xem.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button