Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson six


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 3

website.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ bao gồm nội dung giải chi tiết mà còn có lời dịch Việt giúp các em có bài học thành công nhất.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson five

Giải bài tập Lesson Six – Unit 3 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen and number.

2. Listen again and circle the correct word.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. We rarely go to restaurant, because my mother lots cooking. I usually help her and we have break lunch everyday. We have lots of different foods but my favorite is fish and the rice. We always have fruit after the meal.

2. My family usually go to the pizza restaurant on Saturday. I always have cheese into mid the pizza with chicken. I love pizza….

3. On Sunday, my family eat together. We always have big dinner with meat, vegetable and rice. Sometime my grandparent and uncle and cousin come to. It’s very special day because all family together.

Dịch:

1. Chúng tôi hiếm khi đến nhà hàng, bởi vì mẹ của tôi nấu ăn nhiều. Tôi thường giúp mẹ và chúng tôi có bữa trưa hằng ngày. Chúng tôi có nhiều món ăn khác nhau, nhưng sở thích của tôi là cà và cơm. Chúng tôi luôn có hoa quả sau mỗi bữa ăn.

2. Gia đình tôi thường đến cửa hàng pizza vào thứ Bảy. Tôi luôn ăn phô mai ở giữa pizza với thịt gà. Tôi thích pizza…

3. Vào chủ nhật, gia đình tôi thường ăn cùng nhau. Chúng tôi luôn có bữa tối lớn với thịt, rau và cơm. Thỉnh thoảng ông và , chú và em họ tôi đến. Đó là ngày rất đặc biệt vì cả gia đình ở cùng nhau.

Speaking

3. Ask and answer

1. What do you usually eat for breakfast?

2. What is your favorite meal?

3. Do you go to restaurants with your family?

4. Where do you eat your lunch?

5. What time do you eat dinner?

6. What’s your favorite drink?

7. Who cooks in your family?

8. What can you cook?

+ What do you usually eat for breakfast?

=> I usually have a bowl of cereal.

Hướng dẫn giải:

+ What is your favorite meal?

=> My favorite meal is breakfast.

+ Do you go to restaurants with your family?

=> Yes, I do.

+ Where do you eat your lunch?

=> I eat my lunch in my home.

+ What time do you eat dinner?

=> About 7:00 PM.

+ What’s your favorite drink?

=> My favorite drink is orange juice.

+ Who cooks in your family?

=> It’s my mother.

+ What can you cook?

=> I can cook rice, vegetable, and egg.

Dịch:

+ Bữa ăn nào bạn thích nhất?

=> Bữa ăn yêu thích của tôi là bữa sáng.

+ Bạn có đến nhà hàng cùng gia đình không?

=> Có.

+ Bạn ăn trưa ở đâu?

=> Tôi ăn trưa ở nhà.

+ Bạn ăn tối lúc mấy giờ?

=> Khoảng 7 giờ tối.

+ Thức uống yêu thích của bạn là gì?

=> Thức uống yêu thích của tôi là nước cam.

+ Ai là người nấu ăn trong gia đình bạn?

=> Đó là mẹ tôi.

+ Bạn có thể nấu những món gì?

=>Tôi có thể nấu cơm, rau và trứng.

Writing : About me!

We can break words into small sounds called syllables. There are two syllables in this word: 1sa|lad2

4. Clap and count the sullables in these words. Then write.

1. dinner __2__

2. sit ______

3. server ______

4. banana _____

5. customer _____

6. bean _____

Hướng dẫn giải:

2. sit : _1_

3. server: _2_

4. banana : _3_

5. customer: _3_

6. bean: _1_

5. Write foods you usually eat.

For breakfast

For lunch

For dinner

In a restaurant

______

______

______

______

______

______

______

______

Hướng dẫn giải:

For breakfast

For lunch

For dinner

In a restaurant

bread

meat

fish

beef

milk

vegetable

vegetable

vegetable

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button