Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson one


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 5

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson one

Bạn đang xem: Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson six

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 5 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

dinosaur: khủng long

museum : bảo tàng

model: mẫu

scary: đáng sợ

scream: hét

roar: gầm, rống

alive: sống

dead: chết

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. Max: We didn’t go to school today. We went to the dinosaur museum. It was fun.

Aunt: Ooh, great! What did you do there?

Amy: I bought this dinosaur model.

2. Holly: We saw dinosaur bones.

Max: And we learned all about how dinosaurs lived.

Aunt: Wow! That sounds really interesting.

3. Amy: But then something scary happened.

Max: Yes, and we all screamed.

Aunt: Why? What happened?

4. Max: Suddenly, one of the dinosaurs roared really loudly. I thought it was alive and I screamed!

Aunt: Alive?

Max: Yes, but the dinosaur wasn’t alive. It was a model.

Dịch:

1. Max: Hôm nay chúng ta không đến trường. Chúng cháu đã đến bảo tàng khủng long. Thật thú vị.

Dì: Ooh, tuyệt vời. Cháu đã làm gì ở đó?

Amy: Cháu đã mua mẫu khủng long này.

2. Holly: Chúng cháu đã nhìn thấy xương của khủng long.

Max: Và chúng cháu đã học được những thứ về vòng đời của khủng long.

Dì: Wow! Nghe thật thú vị.

3. Amy: Nhưng có một vài điều đáng sợ đã xảy ra.

Max: Đúng vậy, và tất cả chúng cháu đều la hét.

Dì: Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?

4. Max: Đột nhiên, một trong số những con khủng long gầm rống lên thực sự to. Cháu đã nghĩ là nó còn sống và cháu đã la hét rất nhiều.

Dì: Còn sống sao?

Max: Vâng, nhưng con khủng long không còn sống. Nó chỉ là một mô hình.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum – Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button