Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson four


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 7

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson three

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

bikes: xe đạp

laughs: cười

it’s: nó

zabras: ngựa vằn

he’s: anh ấy

plays: chơi

sandwiches: bánh mì kẹp

foxes: cáo

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

It’s Tony’s birthday today and he’s really happy. In the morning, he eats sandwiches and cake with his friend Carla. Then they ride their bike in the park.

In the afternoon, he plays with his new toys. In the evening, he watches a TV show about zebras and foxes. The animals are very funny and he laughs a lot.

Dịch:

Hôm nay là sinh nhật của Tony và anh ấy thực sự hạnh phúc. Vào một buổi sáng, anh ấy ăn bánh mì kẹp và bánh với bạn của anh ấy là Carla. Sau đó họ đạp xe đạp trong công viên.

Vào buổi chiều, anh ấy chơi đồ chơi mới của anh ấy. Vào buổi tối, anh ấy xem chương trình ti vi về ngựa vằn và cáo. Động vật rất thú vị và anh ấy cười rất nhiều.

3. Read again. Circle the words ending in ‘s’ from 1. Use blue when they say ‘s’, use green when they say ‘z’, and use purple when they say ‘iz’.

Hướng dẫn:

say ‘s’: Tony’s, eats, his, bikes, toys, animals, laughs.

say ‘z’: he’s, plays, zebras

say ‘iz’: sandwiches, watches, foxes

4. Listen to the word and circle the ending sound.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

1. iz

2. iz

3. s

4. iz

5. z

6. s

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson five

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button