Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 2


Hóa học 10 – Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học

website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 2 nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 11 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 1

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 11 sgk Hóa học 10 nâng cao): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. số khối.

B. số nơtron

C. số proton.

D. số nơtron và proton.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (hay số proton).

Bài 2 (trang 11 sgk Hóa 10 nâng cao): Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. số khối A.

B. số hiệu nguyên tử Z

C. nguyên tử khối của nguyên tử.

D. số khối A và số đơn vị điện tích hạt nhân.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 3 (trang 11 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết mối liên hệ giữa số proton, số đơn vị điện tích hạt nhân và số electron trong một nguyên tử. Giải thích và cho ví dụ.

Lời giải:

Trong nguyên tử ta luôn có:

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron.

Độc giả tự giải thích và cho ví dụ.

Bài 4 (trang 11 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau đây:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 2

Lời giải:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 2

Bài 5 (trang 11 sgk Hóa 10 nâng cao): Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có số khối là 88. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử nguyên tố Y.

Lời giải:

Tra trong bảng tuần hoàn ta có: ZY = 39.

Theo đề bài: AY = 88 => N = A – Z = 88 – 39 = 49.

Vậy số p là 39, số e là 39 và số n là 49.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button