Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15


website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15, nội dung tài liệu gồm 8 bài tập trang 66 SGK kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt môn Hóa học một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 11
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 12
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 13
  • Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 14

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15 vừa được website.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 8 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 nâng cao bài Axit photphoric và muối photphat. Qua bài viết bạn đọc có thể luyện tập được cách viết công thức cấu tạo của axit, cách viết phương trình hóa học, cách phân biệt các dung dịch các chất, tính nồng độ phần trăm của chất… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao

Bài 1 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Viết công thức cấu tạo của axit điphotphoric, axit metanphotphoric và cho biêt axit này số oxi hóa của photpho là bao nhiêu.

Lời giải:

Axit điphotphoric: H4+1 P2+5 O7-2 số oxi hóa P là +5

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

Axit metaphotphoric H+1 P+5 O3-2 số oxi hóa P là +5

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

Bài 2 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Viết Phương trình hóa học thức hiện dãy chuyển hóa sau đây:

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

Lời giải:

Chuỗi Phương trình

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

b) 4P+5O2 → 2P2O5

c) P2O5 +3H2O → 2H3PO4

d) H3PO4 +3NH3 → (NH4)3PO4

e) 2(NH4)3PO4 +3H2SO4 → 3(NH3)2SO4 +2H3PO4

f) 3Ca(OH)3 +2H3PO4 → Ca3(PO4)2 +6H2O

Bài 3 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Điền chất thích hợp vào chỗ có dấu? trong các sơ đồ sau:

A) H2PO4+?→HPO42-+?

B) HPO42-+?→H2PO4+?

Lời giải:

A) H2PO4+OH →HPO42-+H2O

B) HPO42-+H3O →H2PO4+H2

Bài 4 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Bằng Phương pháp hóa học, hãy phân biệt dung dịch HNO3 và dung dịch H3PO4

Lời giải:

Cách 1. Trung hòa hai axit bằng dung dịch NaOH, sau đó dùng dung dịch AgNO3 nhận biết ion PO43- vì tạo kết tủa màu vàng.

3Ag++PO43- → Ag3PO4

Cách 2. Cho bột Cu tác dụng với từng axit H3PO4 không tác dụng với Cu, chỉ có HNO3 tác dụng với Cu sinh ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí hoặc khí màu nâu.

3Cu + 8HNO3loãng→3Cu(NO3)2 +2NO↑+4H2O

Cu + 4HNO3đặc→Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

Bài 5 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Axit A là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước. khi thêm canxi oixt vào dung dịch A thì tạo thành hợp chất B màu trắng, không tan trong nước. khi nung B ở nhiệt độ cao với cát và than thì tạo thành chất photpho có trong thành phần của A. Cho biết A, B là những chất gì? Viết Phương trình hóa học của các phản ứng.

Lời giải:

A là H3PO4,B là Ca3(PO4)2

2H3PO4+3CaO→Ca3(PO4)2 + 3H2O

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

Bài 6 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch muối có các muối.

A. K2PO4 và K2HPO4

B. KH2PO4 và K3PO4

C. K2HPO4 và K3PO4

D. KH2PO4,K2HPO4 và K3PO4

Lời giải:

Chọn A. ta có 1 < k= (nKOH)/(n_{(H_3PO_4)}) = 0,15/01 = 1,5 < 2

⇒ tạo hai muối KH2PO4;K2HPO4

Bài 7 (trang 66 sgk Hóa 11 nâng cao)

Thêm 6 gam P2O5 vào 25ml dung dịch H3PO4 6% (D=1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch thu được.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

Bài 8 (trang 66 sgk Hóa học 11 nâng cao)

Rót dung dịch chứa 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 16,8 gam KOH. Tính khối lượng của từng khối lượng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 nâng cao bài 15. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button