Giáo Dục

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)


Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) được website sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 1 trang 113 Lịch Sử 8: Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Trả lời:

* 5 sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới từ 1917-1945:

– Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917: Đưa đến sự ra đời của nhà nước XHCN đầu tiên. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến tình hình thế giới.

– Cao trào cách mạng ở châu Âu 1918-1923: Thể hiện sự trưởng thành của giai cấp công nhân. Một loạt các Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo cách mạng ở các nước châu Âu đi theo con đường cách mạng XHCN.

– Phong giải phóng dân tộc ở châu Á: Chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp vô sản, tham gia lãnh đạo cách mạng.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933: Gây hậu quả nặng nề với nền kinh tế thế giới, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

– Chiến tranh thế giới thứ hai: Là chiến tranh gây tổn thất nặng nề nhất cho nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Bài 2 trang 113 Lịch Sử 8: Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Trả lời:

– Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đánh dấu sự ra đời của hệ thống XHCN trên thế giới.

– Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra mạnh mẽ.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây hậu quả nặng nề đối với các nước tư bản, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

– Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ nhằm giải quyết những mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản.

Bài 3 trang 113 Lịch Sử 8: Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Trả lời:

Học sinh tự sưu tầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button