Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 25: Lịch sử phát triển tự nhiên của Việt Nam


Bài tập môn Địa lý lớp 8

Giải bài tập SBT Địa lí 8 bài 25: Lịch sử phát triển tự nhiên của Việt Nam được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 24: Vùng biển Việt Nam

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ sau:

Trả lời

Bài tập địa lý

Câu 2: Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau

Trả lời:

Bài tập địa lý

Câu 3: Hoàn thành sơ đồ sau

Trả lời:

Bài tập địa lý

Câu 4: Hoàn thành sơ đồ sau

Trả lời:

Bài tập địa lý

Câu 5: Lãnh thổ Việt Nam trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi chia thanh bả giai đoạn chính, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bẽn phai (B để nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.

Trả lời:

Bài tập địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button