Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 15: Thương mại và du lịch

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 1: Cho bảng 16

Bảng 16. CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: %)

Bài tập địa lý 9

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2010.

b) Sự giảm mạnh của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp nói lên điều gì?

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a) Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta qua các năm

b) Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên: nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button