Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ


Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Câu 1: Cho hình dưới đây

Bài tập địa lý 9

a) Hoàn thành bảng chú giải.

b) Ghi tên nước, tên các vùng, tên biển tiếp giáp với phần đất liền của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

c) Tô màu vàng vào các vùng tiếp giáp với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trả lời:

a) Hoàn thành bảng chú giải.

1- TP. Đà Nẵng

2- Quảng Nam

3- Quảng Ngãi

4- Bình Định

5- Phú Yên

6- Khánh Hòa

7- Ninh Thuận

8- Bình Thuận

b) Ghi tên nước, tên các vùng, tên biển tiếp giáp với phần đất liền của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

  • Phía bắc giáp vùng Bắc Trung Bộ,
  • Phía nam giáp Đông Nam Bộ,
  • Phía tây giáp Tây Nguyên,
  • Phía đông giáp biển Đông.

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ?

Trả lời:

Bài tập địa lý 9

Câu 3: Nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu rõ đặc điểm phân bố dân cư và hoạt động kinh tế của khu vực đồi núi phía tây và khu vực đồng bằng ven biển phía đông của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Bài tập địa lý 9

Trả lời:

Ô chữ số (1) nối với các ô: a, d, e.

Ô chữ số (2) nối với các ô: b, c, g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button