Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)


Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 28: Vùng Tây Nguyên

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 30: Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Câu 1: Dựa vào hình 29.1. Biểu đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr. 106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào những nhận xét đúng?

Bài tập địa lý 9

  1. Tây nguyên là vùng trồng cà phê quan trọng nhất trong cả nước, dẫn đầu về diện tích và sản lượng.
  2. Sản lượng cà phê của Tây Nguyên ngày càng tăng, từ 85,7% (năm 1995) lên 90,6% (năm 2001).
  3. Tỉ trọng diện tích trồng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng, từ 79% (năm 1995) lên 85% (năm 2002)
  4. Tây Nguyên là vùng có nhiều thuận lợi để trồng cà phê.
  5. Cà phê là một trong những cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào tất cả các ô

Câu 2: Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp hơp ở cột B sao cho phù đúng

Bài tập địa lý 9

Trả lời:

Nối các ý ở cột A với các ý (a), (b), (c), (d) ở cột B

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu 29

Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC (GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)

Đơn vị (nghìn tỉ đồng)

Bài tập địa lý 9

Em hãy:

a) Hoàn thành bảng sau:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 1995 – 2007

b) Vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 – 2007.

c) Qua biểu đồ, nêu nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên, thời kì 1995 -2007

Trả lời:

a) Hoàn thành bảng:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 1995 – 2007

Đơn vị:%

Bài tập địa lý 9

b) Biểu đồ tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 – 2007

Bài tập địa lý 9

c) Nhận xét:

  • Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu GDP công nghiệp cả nước (năm 2002, Tây Nguyên chỉ chiếm chưa đầy 0,9% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước).
  • Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá nhanh (tốc độ tăng trưởng từ năm 1995 đến năm 2007 là 408%)

Câu 4: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên

Trả lời:

Bài tập địa lý 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button