Giáo Dục

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 7: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn – Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Câu 1: Tìm hai số x và y biết:

Bài tập toán 7

Câu 2: Tìm 2 số x và y biết, 7x= 3y và x – y = 16

Lời giải:

Ta có:

Bài tập toán 7

Câu 3: Tính độ dài các cạnh của tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2; 4 ;5

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác

(x. y, z > 0)

Theo đề bài ta có:

Bài tập toán 7

Câu 4: Tính số học sinh của lớp 7A và 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9

Lời giải:

Gọi x, y lấn lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B (x,y ∈ N*)

Theo đề bài ta có: x : y = 8: 9 và y –x =5

Suy ra:

Bài tập toán 7

Câu 5: So sánh các số a, b, c biết rằng

Bài tập toán 7

Câu 6: Tìm các số a, b, c, d biết rằng: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Lời giải:

Ta có: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Suy ra:

Bài tập toán 7

Câu 7: Tìm các số a.b .c biết rằng:

Bài tập toán 7

Câu 8: Tìm các số a,b,c biết rằng:

Bài tập toán 7

Câu 9: Tìm các số a, b, c biết rằng:

Bài tập toán 7

Câu 10: Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số tờ giấy bạc cac loại 2000đ, 5000đ, và 10000đ

Ta có: x + y = z = 16

2000x + 5000y + 10000z

Suy ra:

Bài tập toán 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button