Giáo Dục

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều


Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Vật lý lớp 9. Chúc các em học tốt.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bạn đang xem: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 34: Máy phát điện xoay chiều

Bài 33.1, 33.2 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

33.1 Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A. luôn luôn tăng. B. luôn luôn giảm.

C. luân phiên tăng, giảm. D. luôn luôn không đổi

33.2 Trong thí nghiệm bố trí như hình 33.1, dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều

A. nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ.

B. nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.

C. nam châm và cuộn dây chuyển động thẳng cùng chiều với cùng vận tốc.

D. nam châm đứng yên, cuộn dây dẫn quay quanh trục AB.

Trả lời:

33.1 C 33.2 D

Bài 33.3 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Trên hình 33.2 vẽ một khung dây dẫn kín đặt trong từ trường. Giải thích vì sao khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều

Trả lời:

Vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn không biến đổi.

Bài 33.4 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Treo một thanh nam châm bằng một sợi dây mềm rồi thả cho nam châm đu đưa quanh vị trí cân bằng OA (hình 33.3). Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là dòng điện xoay chiều hay có chiều không đổi (một chiều)? Tại sao?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều

Trả lời:

Là dòng điện xoay chiều vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

Bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

33.5 Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.

B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ.

C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi rồi cho cả hai đều quay quanh một trục.

D. Đặt thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện cuộn dây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó.

33.6 Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

A. Cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang.

B. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ của từ trường.

C. Liên tục cho một cực của nam châm lại gần rồi ra xa một đầu dây dẫn kín.

D. Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi chon nam châm quay quanh trục đó.

33.7 Khi nào dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?

A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại.

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.

Trả lời:

33.5 B 33.6 D 33.7 C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button