Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh


Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 53

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh gồm các gợi ý giải với đáp án cụ thể cho từng bài tập. Giải bài tập Công nghệ 10 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức bài học, đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Câu 1 trang 169 SGK Công nghệ 10

Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau:

 • Nhu cầu thị trường
 • Tình hình phát triển kinh tế xã hội
 • Pháp luật hiện hành
 • Khả năng của doanh nghiệp

Căn cứ nhu cầu thị trường là quan trọng nhất. Bởi nếu khách hàng không có nhu cầu thì doanh nghiệp không thể kinh doanh được.

Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất.

Việc lập kế hoạch bằng văn bản (trên cơ sở các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh) đó chính là sự lựa chọn những phương án hành động trong tương lai cho từng bộ phận và toàn bộ doanh nghiệp.

Việc lập kế hoạch là quyết định trước xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào và ai làm cái đó cụ thể như:

 • Kế hoạch bán hàng: bán cái gì, khi nào bán và bán bằng cách nào (bán lẻ, bán buôn…)
 • Kế hoạch mua hàng: cần mua hàng gì? Khi nào mua? Ai mua? Mua bằng cách nào.
 • Kế hoạch tài chính: làm thế nào để huy động được nguồn tài chính, phục vụ vào mục đích gì, ai thực hiện, khi nào cần, thực hiện bằng cách nào.
 • Kế hoạch lao động: Cần bao nhiêu lao động, tay nghề và trình độ như thế nào, bộ phận nào cần, khi nào cần, bố trí lao động trong doanh nghiệp ra sao.
 • Kế hoạch sản xuất: sản xuất cho ai, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào.

Câu 3 trang 169 SGK Công nghệ 10

Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Trả lời:

 • Kế hoạch bán hàng được xác đinh trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thi trường thông qua các đơn đặt hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) của khách hàng.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ trên thi trường thì kế hoạch bán hàng được xác đinh trên cơ sở dự đoán nhu cầu của thi trường.
 • Kế hoạch mua hàng được xác đinh phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.
 • Kế hoạch vốn doanh nghiệp được xác đinh căn cứ vào nhu cầu mua hàng hóa, tiền trả công lao động, tiền nộp thuế.
 • Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch.
 • Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác đinh trên cơ sở năng lực sản xuất và căn cứ vào nhu cầu thi trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất đinh (quý, năm…)

Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

 • Xác định kế hoạch bán hàng
 • Kế hoạch mua hàng
 • Kế hoạch vốn kinh doanh
 • Kế hoạch lao động cần sử dụng
 • Kế hoạch sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button