Giáo Dục

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 28: Bảo vệ nguồn nước


Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 28

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 28: Bảo vệ nguồn nước có lời giải đầy đủ chi tiết cho các phần SGK Khoa học 4 giúp các em học sinh nắm được và hiểu rõ cách bảo vệ nguồn nước. Mời các em tham khảo lời giải hay SGK Khoa học 4.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 27: Một số cách làm sạch nước

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 28: Bảo vệ nguồn nước

Liên hệ thực tế và trả lời: (SGK Khoa học 4 tập 1 trang 58)

Giải bài tập SGK Khoa học 4

Giải bài tập SGK Khoa học 4

Để bảo vệ nguồn nước, bạn, gia đình và địa phương của bạn nên và không nên làm gì?

Trả lời:

+ Hình 1: Vẽ biển cấm đục phá ống nước. Việc làm đó nên làm, vì để tránh lãng phí nước và tránh đất, cát, bụi hay các tạp chất khác lẫn vào nước sạch gây ô nhiễm nguồn nước.

+ Hình 2: Vẽ 2 người đổ rác thải, chất bẩn xuống ao. Việc làm đó không nên vì làm như vậy sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, động vật sống ở đó.

+ Hình 3: Vẽ một sọt đựng rác thải. Việc làm đó nên làm, vì nếu rác thải vứt bỏ không đúng nơi quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường, chất không sử dụng hết sẽ ngấm xuống đất gây ô nhiễm nước ngầm và nguồn nước.

+ Hình 4: Vẽ sơ đồ nhà tiêu tự hoại. Việc làm đó nên làm, vì như vậy sẽ ngăn không cho chất thải ngấm xuống đất gây ô nhiễm mạch nước ngầm.

+ Hình 5: Vẽ một gia đình đang làm vệ sinh xung quanh giếng nước. Việc làm đó nên làm, vì làm như vậy không để rác thải hay chất bẩn ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước.

+ Hình 6: Vẽ các cô chú công nhân đang xây dựng hệ thống thoát nước thải. Việc làm đó nên làm, vì trong nước thải có rất nhiều chất độc và vi khuẩn, gây hại nếu chúng chảy ra ngoài sẽ ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 29: Tiết kiệm nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button