Giáo Dục

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 26


Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 110: Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

Trả lời:

– Pháp muốn dựa vào Mĩ để kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

– Mĩ: Can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

– Được Mĩ giúp đỡ, Pháp thực hiện “kế hoạch Rơ-ve”:

+ Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt–Trung.

+ Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

+ Thiết lập Hành lang Đông – Tây để ngăn chặn sự chi viện của Liên khu III, IV cho chiến khu Việt Bắc.

– Chuẩn bị tấn công căn cứ địa Việt Bắc lần 2.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 112: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

Trả lời:

– Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve, chuẩn bị tấn công căn cứ địa Việt Bắc lần 2:

+ Tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt–Trung.

+ Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

+ Thiết lập Hành lang Đông – Tây để ngăn chặn sự chi viện của Liên khu III, IV cho chiến khu Việt Bắc.

– Để phá âm mưu của Pháp, tháng 6-1950, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở Chiến dịch biên giới nhằm:

+ Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.

+ Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta với Trung Quốc và các nước dân chủ trên thế giới.

+ Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 112: Dựa vào lược đồ (Hình 47, SGK trang 111), trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Trả lời:

– Sáng 16-9-1950, ta tấn công vào căn cứ điểm Đông Khê, mở màn cho chiến dịch.

– Sáng 18-9-1950, ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, thị xã Cao Bằng bị cô lập; hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay.

– Quân Pháp ở Cao Bằng rút theo đường số 4, lực lượng ở Thất Khê cũng được lệnh tiến đánh Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống, rồi cùng rút về xuôi.

– Quân ta mai phục chặn đánh địch trên Đường số 4, hai cánh quân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng nên không liên lạc được với nhau.

– Thất Khê bị uy hiếp, quân Pháp buộc phải rút về Na Sầm, rồi Lạng Sơn và đến ngày 22-10 thì rút khỏi Đường số 4.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 113: Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?

Trả lời:

– Pháp: âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương.

– Mĩ: tăng cường viện trợ, từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 114: Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Trả lời:

– Trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam.

+ Báo các chính trị nêu nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là: “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”.

+ Bàn về cách mạng Việt Nam nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc, nhưng làm từng bước, có kế hoạch để vừa bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, vừa giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân kháng chiến.

– Đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

– Chủ trương xây dựng Đảng riêng ở Lào và Cam-pu-chia lãnh đạo cách mạng ở mỗi nước.

– Bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chinh trị của Đảng.

=> Đánh dấu bước trướng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 115: Hãy nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Trả lời:

– Về chính trị:

+ Ngày 3-3-1951, Việt Minh và Hội Liên Việt họp và thống nhất thành Mặt trận Liên Việt.

+ Ngày 11-3-1951, thành lập “Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào”.

– Về kinh tế:

+ Năm 1952, Đảng và Chính phủ đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia.

+ Đề ra chính sách chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng.

+ Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954 thực hiện 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách ruộng đất ở một số xã ở vùng tự do. Đến cuối 1953 tạm cấp 18 vạn héc ta ruộng đất cho nông dân.

– Về văn hóa, giáo dục:

+ Tháng 7-1954, thực hiện cải cách giáo dục theo ba phương châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất.

+ Số học sinh và sinh viên ngày càng tăng; đào tạo nhiều cán bộ kĩ thuật.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 26 trang 118: Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu – đông 1950.

Trả lời:

– Trên chiến trường trung du và đồng bằng: trong đông – xuân 1950-1951 quân ta mở ba chiến dịch, diệt hợn 1 vạn tên địch:

+ Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo).

+ Chiến dịch Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám).

+ Chiến dịch Hà-Nam-Ninh (Quang Trung)

– 1951-1952, chiến dịch Hòa Bình đập tan cuộc tấn công của Pháp vào thị xã Hòa Bình.

– Từ 14-10 đến 10-12-1952: Chiến dịch Tây Bắc thắng lợi.

– Tháng 4-1953, Chiến dịch Thượng Lào giải phóng một vùng đất rộng lớn

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 118: Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu – đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ra chuyển sang giai đoạn phát triển mới?

Trả lời:

– Với chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950, quân đội ta giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

– Sau thất bại ở chiến dịch Biên giới, thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn.

– Giai đoạn này lực lượng kháng chiến của ta không ngừng trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

+ Về chính trị, từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang thông qua nhiều quyết định quan trọng.

+ Trong những năm 1951 – 1953 hậu phương kháng chiến của chúng ta đã phát triển về mọi mặt.

+ Ngày 3/3/1951 Mặt trận Liên Việt được thành lập.

+ Ngày 11/3/1951, Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào đã được thành lập để tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu tranh chống kẻ thù chung.

+ Về kinh tế, cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm đã tạo nên một khối lượng sản phẩm lớn. Để có thể bồi dưỡng sức dân, ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.

– Sau chiến dịch Biên giới, quân ta liên tiếp mở những chiến dịch tiến công vào phòng tuyến của địch, giữ vững quyền chủ động đánh địch.

Bài 2 trang 118 Lịch Sử 9: Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu –đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button