Giáo Dục

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 5


Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 2

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 5 trang 22: Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

Trả lời:

– Ngay khi Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy giành độc lập.

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống các cuộc xâm lược trở lại của các nước đế quốc.

– Giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á lần lượt giành độc lập dân tộc.

– Từ những năm 50, Mĩ can thiệp vào khu vực Đông Nam Á, tiến hành xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

– Từ những năm 50, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại:

+ Một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ (như Thái Lan, Phi-lip-pin).

+ Một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 5 trang 22: Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

Trả lời:

– Tháng 9/1954, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

– Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại:

+ Thái Lan và Philipin tham gia vào khối quân sự SEATO.

+ Việt Nam, Lào, Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

+ Inđônêxia và Myanma thực hiện đường lối hòa bình trung lập.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 5 trang 24: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Trả lời:

* Hoàn cảnh ra đời:

– Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm:

+ Hợp tác phát triển kinh tế.

+ Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

– Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập (viết tắt ASEAN) tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

– Mục tiêu họat động:

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 25: Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

STT

Tên nước

Thủ đô

1

Idonesia

Jakarta

2

Myanmar

Naypyidaw

3

Thái Lan

Bangkok

4

Việt Nam

Hà Nội

5

Malaysia

Kuala Lumpur vàPutrajaya

6

Philippines

Manila

7

Campuchia

Phnom Penh

8

Lào

Vientiane

9

Đông Timor

Dili

10

Brunei

Bandar Seri Begawan

11

Singapore

Singapore

Bài 2 trang 25 Lịch Sử 9: Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

Trả lời:

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX là “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

+ Sau “chiến tranh lạnh” và vấn đề Campuchia được giải quyết tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

+ Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia được kết nạp vào tổ chức này.

+ ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.

+ Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất

+ ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

+ Năm 1992, Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

+ Năm 1994, lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button