Giáo Dục

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 39


Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 35: Ếch đồng

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 37

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 38

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 39 trang 127: Quan sát bộ xương thằn lằn (hoặc tranh vẽ) kết hợp với hình 39.1, hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn (bò sát) so với bộ xương ếch.

Trả lời:

– Xương đai chi trước của ếch to hơn

– Xương đai hông rộng

– Thằn lằn có 8 đốt sống cổ, ếch chỉ có 1 đốt sống cổ

– Xương cột sống củ thằn lằn nhiều đốt

– Xương sườn của thằn lằn dài và mảnh hơn

– Thằn lằn có đoạn xương đuôi rất dài, ếch chỉ còn 1 mẩu xương cụt rất ngắn.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 39 trang 127: Dựa vào hình 39.2, theo dõi các số ghi trên hình tìm các hệ cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, sinh sản của thằn lằn.

Trả lời:

– Hệ tuần hoàn: tim, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới

– Hệ hô hấp: khí quản, phổi

– Hệ tiêu hóa: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, lỗ huyệt, gan, tụy

– Hệ bài tiết: thận, bóng đái

– Hệ sinh sản: tinh hoàn, ống dẫn tinh, cơ quan giao phối.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 39 trang 128: Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác với của ếch.

Trả lời:

– Giống: có 2 vòng tuần hoàn, có 1 vòng tuần hoàn là qua phổi

– Khác:

Ếch

Thằn lằn

Tim có 3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất)

Tim 3 ngăn với 1 vách hụt ở tâm thất

Máu pha

Máu ít bị pha hơn

Có vòng tuần hoàn qua da

Không có vòng tuần hoàn qua da

Câu 1 trang 129 Sinh học 7: So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.

Trả lời:

– Giống:

+ Có xương đầu, xương sống, xương đai, xương sườn, xương chi, xương cổ

– Khác:

+ Xương đai chi trước của ếch to hơn

+ Xương đai hông rộng

+ Thằn lằn có 8 đốt sống cổ, ếch chỉ có 1 đốt sống cổ

+ Xương cột sống củ thằn lằn nhiều đốt

+ Xương sườn của thằn lằn dài và mảnh hơn

+ Thằn lằn có đoạn xương đuôi rất dài, ếch chỉ còn 1 mẩu xương cụt rất ngắn.

Câu 2 trang 129 Sinh học 7: Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Trả lời:

– Hô hấp hoàn toàn bằng phổi với cấu tạo phổi phức tạp, nhiều mao mạch bao quanh.

– Tim có vách hụt ở tâm thất → đảm bảo máu ít bị pha → vận chuyển nhiều ôxi hơn.

– Hấp thu lại nước tại ruột già tích cực → cung cấp nước cho cơ thể.

– Hệ thần kinh và giác quan phát triển → thích nghi đời sống ở cạn phức tạp.

Câu 3 trang 129 Sinh học 7: Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Trả lời:

Đặc điểm so sánh

Thằn lằn

Ếch

Tim

– 3 ngăn nhưng có vách hụt ngăn tâm thất thành 2 ngăn chưa rõ ràng

– Chỉ có 2 ngăn (1 tâm thất, 1 tâm nhĩ)

Phổi

– Là cơ quan hô hấp duy nhất

– Cấu tạo phức tạp với nhiều mao mạch bao quanh

– Hô hấp bằng phổi khi ở trên cạn

– Cấu tạo đơn giản

Thận

Thận sau có khả năng thu lại nước

Thận giữa, không thể hấp thu lại nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button