Giáo Dục

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 56


Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới động vật được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 54

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 54

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 55

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 56 trang 182: – Trên hình 56.2A, hãy gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch chân hai nét đối những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay.

– Trên hình 56.2B, hãy gạch chân một nét những đặc điểm chim cổ giống với bò sát ngày nay.

– Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

Trả lời:

– Hình 56.2A:

+ Gạch chân một nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ: di tích nắp mang, vây đuôi, vảy.

+ Gạch chân hai nét đối những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay: chi năm ngón

– Hình 56.2B, những đặc điểm chim cổ giống với bò sát ngày nay: 3 ngón đều có vuốt, đuôi dài có 23 đốt sống đuôi.

– Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên rằng lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ, bò sát cổ có nguồn gốc từ lưỡng cư cổ, chim cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 56 trang 184: Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau:

– Cho biết ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn hay là gần với Động vật có xương sống hơn.

– Cho biết ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Ruột khoang hơn hay với ngành Giun đốt hơn.

Trả lời:

– Ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn

– Ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gầnvới ngành Giun đốt hơn.

Câu 1 trang 184 Sinh học 7: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Trả lời:

– Chỉ ra mối quan hệ họ hàng giữa các loài động vật với nhau

– Cho biết loài nào chiếm số lượng lớn

– Cho biết thời gian hình thành của ngành động vật.

– Chỉ ra nguồn gốc của các loài động vật.

Câu 2 trang 184 Sinh học 7: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn?

Trả lời:

– Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button