Giáo Dục

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57


Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 54

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 55

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 56

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 57 trang 187: Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1 và hình 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau:

Bảng. Sự thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

– Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng lại ít.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

– Số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng lại ít do khí hậu khắc nghiệt → ít loài có đặc điểm để thích nghi.

Câu 1 trang 188 Sinh học 7: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?

Trả lời:

– Cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh:

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

– Cấu tạo và tập tính của động vật đới nóng:

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

Câu 2 trang 188 Sinh học 7: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích?

Trả lời:

– Số loài động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng ít do khí hậu khắc nghiệt → ít loài có đặc điểm để thích nghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button