Giáo Dục

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 60


Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 60: Động vật quý hiếm

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 60: Động vật quý hiếm được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 57

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 58

Giải bài tập SGK Sinh học 7 bài 59

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 60 trang 196: Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:

Bảng. Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

Tên động vật quý hiếm

Cấp độ đe dọa tuyệt chủng

Giá trị động vật quý hiếm

1. Ốc xà cừ

2. Hươu xạ

3. Tôm hùm đá

4. Rùa núi vàng

5. Cà cuống

6. Cá ngựa gai

7. Khỉ vàng

8. Gà lôi trắng

9. Sóc đỏ

10. Khướu đầu đen

Câu trả lời lựa chọn

Ít nguy cấp (LR)

Sẽ nguy cấp (VU)

Nguy cấp (EN)

Rất nguy cấp (CR)

1. Kĩ nghệ khảm trai; 2. Dược liệu sản xuất nước hoa; 3. Thực phẩm đặc sản xuất khẩu; 4. Dược liệu chữa còi xương ở trẻ em, thẩm mĩ; 5. Thực phẩm đặc sản gia vị; 6. Dược liệu chữa hen tăng sinh lực; 7. Cao khỉ (dược liệu), động vật thí nghiệm; 8. Động vật đặc hữu, thẩm mĩ; 9. Giá trị thẩm mĩ; 10. Động vật đặc hữu… chim cảnh.

Trả lời:

Tên động vật quý hiếm

Cấp độ đe dọa tuyệt chủng

Giá trị động vật quý hiếm

1. Ốc xà cừ

Rất nguy cấp (CR)

1

2. Hươu xạ

Rất nguy cấp (CR)

2

3. Tôm hùm đá

Nguy cấp (EN)

3

4. Rùa núi vàng

Nguy cấp (EN)

4, 9

5. Cà cuống

Sẽ nguy cấp (VU)

5

6. Cá ngựa gai

Sẽ nguy cấp (VU)

6

7. Khỉ vàng

Ít nguy cấp (LR)

7

8. Gà lôi trắng

Ít nguy cấp (LR)

8,10

9. Sóc đỏ

Ít nguy cấp (LR)

9

10. Khướu đầu đen

Ít nguy cấp (LR)

8,10

Câu trả lời lựa chọn

Ít nguy cấp (LR)

Sẽ nguy cấp (VU)

Nguy cấp (EN)

Rất nguy cấp (CR)

1. Kĩ nghệ khảm trai; 2. Dược liệu sản xuất nước hoa; 3. Thực phẩm đặc sản xuất khẩu; 4. Dược liệu chữa còi xương ở trẻ em, thẩm mĩ; 5. Thực phẩm đặc sản gia vị; 6. Dược liệu chữa hen tăng sinh lực; 7. Cao khỉ (dược liệu), động vật thí nghiệm; 8. Động vật đặc hữu, thẩm mĩ; 9. Giá trị thẩm mĩ; 10. Động vật đặc hữu… chim cảnh.

Câu 1 trang 198 Sinh học 7: Thế nào là động vật quý hiếm?

Trả lời:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu… đồng thời phải là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên.

Câu 2 trang 198 Sinh học 7: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Trả lời:

– Ít nguy cấp (LR) là những loài động vật được nuôi bảo tồn: khỉ vàng, gà lôi trắng, sóc đỏ, khướu đầu đen

– Sẽ nguy cấp (VU) là những loài có số lượng cá thể giảm sút 20%: cà cuống, cá ngựa gai

– Nguy cấp (EN) là những loài có số lượng cá thể giảm sút 50%: tôm hùm, rùa núi vàng

– Rất nguy cấp (CR) là những loài có số lượng cá thể giảm sút 80%: ốc xà cừ, hươu xạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button