Giáo Dục

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 6: Cung chứa góc


Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 6: Cung chứa góc. Đây là tài liệu tham khảo hay được website.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 84: Cho đoạn thẳng CD

a) Vẽ ba điểm N1, N2, N3 sao cho ∠(CN_1D)=∠(CN_2D)=∠(CN_3D)=90^o.

b) Chứng minh rằng các điểm N1, N2, N3 nằm trên đường tròn đường kính CD.

Lời giải

b) Vì ∠(CN_1D)=90^o nên ∠(CN_1D) là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính CD hay N1 nằm trên đường tròn đường kính CD

Vậy N1,N2,N3 nằm trên đường tròn đường kính CD

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 6 trang 84: Vẽ một góc trên bìa cứng (chẳng hạn, góc 75o). Cắt ra, ta được một mẫu hình như phần gạch chéo ở hình 39. Đóng hai chiếc đinh A, B cách nhau 3cm trên một tấm gỗ phẳng.

Dịch chuyển tấm bìa trong khe hớ sao cho hai cạnh của góc luôn dính sát vào hai chiếc đinh A, B. Đánh dấu các vị trí M1, M2, M3, …, M10 của đỉnh góc ( ∠(AM1 B) = ∠(AM2 B) = … = ∠(AM10 B) = 75o.

Qua thực hành, hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M.

Lời giải

Qũy đạo chuyển động của điểm M là hai cung tròn đối xứng nhau qua dây AB

Bài 44 (trang 86 SGK Toán 9 tập 2): Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

* Dự đoán : Quỹ tích điểm I là cung chứa góc 135º dựng trên đoạn BC.

* Chứng minh :

Phần thuận : Chứng minh mọi điểm I thỏa mãn điều kiện trên đều thuộc cung chứa góc 135º dựng trên đoạn BC.

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

⇒ I thuộc cung chứa góc 135º dựng trên đoạn thẳng BC.

Phần đảo: Chứng minh mọi điểm I thuộc cung chứa góc 135º dựng trên đoạn BC, đều có tam giác ABC thỏa mãn điều kiện.

+ Lấy I trên cung chứa góc 135º dựng trên đoạn BC

+ Kẻ tia Bx sao cho BI là phân giác của Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

+ Kẻ tia Cy sao cho CI là phân giác của Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

+ Bx cắt Cy tại A.

Khi đó I là giao điểm của hai đường phân giác trong tam giác ABC

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Vậy ΔABC vuông tại A thỏa mãn đề bài.

Kết luận: Quỹ tích điểm I là toàn bộ cung chứa góc 135º dựng trên đoạn BC (khác B và C).

Bài 45 (trang 86 SGK Toán 9 tập 2): Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. TÌm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo của các hình thoi đó.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Dự đoán: Quỹ tích cần tìm là nửa đường tròn đường kính AB.

Chứng minh phần thuận:

ABCD là hình thoi

⇒ AC ⊥ BD

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Vậy quỹ tích của O là nửa đường tròn đường kính AB.

Chứng minh phần đảo: Chứng minh với mọi điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính AB ta đều có hình thoi ABCD thỏa mãn đề bài.

+ Lấy điểm O thuộc nửa đường tròn đường kính AB

+ Lấy C đối xứng với A qua O

+ Lấy B đối xứng với D qua O.

Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O là trung điểm mỗi đường

⇒ ABCD là hình bình hành.

Mà O thuộc nửa đường tròn đường kính AB

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

⇒ AC ⊥ DB

⇒ Hình bình hành ABCD là hình thoi.

Kết luận: Quỹ tích điểm O là nửa đường tròn đường kính AB (khác A và B)

Bài 46 (trang 86 SGK Toán 9 tập 2): Dựng một cung chứa góc 55o trên đoạn thẳng AB = 3cm.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Cách dựng:

+ Dựng đoạn thẳng AB = 3cm.

+ Dựng góc Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

+ Dựng tia Ay vuông góc với tia Ax.

+ Dựng đường trung trực d của đoạn thẳng AB.

+ d cắt Ay tại O.

+ Dựng đường tròn tâm O, bán kính OA.

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc là cung chứa góc 55º cần dựng.

Chứng minh:

+ O thuộc đường trung trực của AB

⇒ OA = OB

⇒ B thuộc đường tròn (O; OA).

Ax ⊥ AO ⇒ Ax là tiếp tuyến của (O; OA).

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc là góc tạo bởi tiếp tuyến Ax và dây AB

Lấy M ∈ Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc là góc nội tiếp chắn cung nhỏ Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc là cung chứa góc 55º dựng trên đoạn AB = 3cm.

Kết luận: Bài toán có một nghiệm hình.

Bài 47 (trang 86 SGK Toán 9 tập 2): Gọi cung chứa góc 55o ở bài tập 46 là cung AmB. Lấy điểm M1 nằm bên trong và điểm M2 nằm bên ngoài đường tròn chứa cung này sao cho M1, M2 và cung AmB nằm cùng một phía đối với đường thẳng AB. Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa gócGiải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Bài 48 (trang 87 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai điểm A, B cố định. Từ A vẽ các tiếp tuyến với các đường tròn tâm B có bán kính không lớn hơn AB. Tìm quỹ tích các tiếp điểm.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Dự đoán: Quỹ tích là đường tròn đường kính AB.

Chứng minh:

+ Phần thuận:

AT là tiếp tuyến của đường tròn tâm B

⇒ AT ⊥ BT

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

⇒ T thuộc đường tròn đường kính AB.

+ Phần đảo:

Lấy T thuộc đường tròn đường kính AB

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

⇒ AT ⊥ TB và BT < AB

⇒ AT tiếp xúc với đường tròn tâm B, bán kính BT < BA.

Kết luận: Quỹ tích các tiếp điểm là đường tròn đường kính AB.

Bài 49 (trang 87 SGK Toán 9 tập 2): Dựng tam giác ABC, biết BC = 6cm, góc A = 40o và đường cao AH = 4cm.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Cách dựng:

+ Dựng đoạn thẳng BC = 6cm.

+ Dựng cung chứa góc 40º trên đoạn thẳng BC (tương tự bài 46) :

Dựng tia Bx sao cho Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Dựng tia By ⊥ Bx.

Dựng đường trung trực của BC cắt By tại O.

Dựng đường tròn (O; OB).

Cung lớn BC chính là cung chứa góc 40º dựng trên đoạn BC.

+ Dựng đường thẳng d song song với BC và cách BC một đoạn 4cm:

Lấy D là trung điểm BC.

Trên đường trung trực của BC lấy D’ sao cho DD’ = 4cm.

Dựng đường thẳng d đi qua D’ và vuông góc với DD’.

+ Đường thẳng d cắt cung lớn BC tại A.

Ta được ΔABC cần dựng.

Chứng minh:

+ Theo cách dựng có BC = 6cm.

+ A ∈ cung chứa góc 40º dựng trên đoạn BC

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

+ A ∈ d song song với BC và cách BC 4cm

⇒ AH = DD’ = 4cm.

Vậy ΔABC thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Biện luận: Do d cắt cung lớn BC tại hai điểm nên bài toán có hai nghiệm hình.

Bài 50 (trang 87 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn đường kính AB cố định, M là một điểm chạy trên đường tròn. Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MI = 2MB.

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

a) M ∈ đường tròn đường kính AB

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

ΔBMI vuông tại M

⇒ tan I = MB / MI = 1/2

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

b) Dự đoán: Quỹ tích điểm I là hai cung Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc là các cung chứa góc 26º34’ dựng trên đoạn AB.

Chứng minh:

+ Phần thuận :

Theo phần a): Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc không đổi

⇒ I nằm trên hai cung Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc chứa góc 26º34’ dựng trên đoạn AB cố định.

+ Phần đảo:

Lấy điểm I bất kỳ nằm trên hai cung Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc nhìn AB dưới 1 góc 26º34’.

AI cắt đường tròn đường kính AB tại M.

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

⇒ BM /MI = tan I = 1/2.

Kết luận: Quỹ tích điểm I là hai cung Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc nhìn AB dưới góc 26º34’ (hình vẽ).

Bài 51 (trang 87 SGK Toán 9 tập 2): Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với A = 60o. Gọi H là giao điểm của các đường cao BB’và CC’.

Chứng minh các điểm B, C, O, H, I cùng thuộc một đường tròn.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

⇒ B, O, I, H, C cùng thuộc đường tròn chứa cung 120º dựng trên đoạn BC.

Bài 52 (trang 87 SGK Toán 9 tập 2): “Góc sút” của quả phạt đền 11 mét là bao nhiêu độ? Biết rằng chiều rộng cầu môn là 7,32m. Hãy chỉ ra hai vị trí khác trên sân có cùng “góc sút” như quả phạt đền 11 mét.

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

Gọi vị trí đặt quả bóng để sút phạt đền là M, và bề ngang cầu môn là PQ thì M nằm trên đường trung trực của PQ.

Giải bài tập SGK Toán 9 bài 6: Cung chứa góc

………………………………

Ngoài Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 6: Cung chứa góc. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button