Giáo Dục

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Đại số 10: Bảng phân bố tần số và tần suất


Giải chi tiết bài tập Đại số lớp 10

website.com xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 10 tài liệu: Giải bài tập trang 113, 114 SGK Đại số 10: Bảng phân bố tần số và tần suất để giúp các em học sinh học tập tốt môn Toán lớp 10 theo từng chuyên đề. Mời các bạn và thầy cô cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài tập trang 99 SGK Đại số 10: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài tập trang 105 SGK Đại số 10: Dấu của tam thức bậc hai

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Đại số 10: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 1 (trang 113 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Tuổi thọ của 30 bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị: giờ)

1180 1150 1190 1170 1180 1170
1160 1170 1160 1150 1190 1180
1170 1170 1170 1190 1170 1170
1170 1180 1170 1160 1160 1160
1170 1160 1180 1180 1150 1170

a) Lập bảng phân bố tần số rời rạc và bảng phân bố tần số rời rạc.

b) Dựa vào kết quả câu a, hãy đưa ra nhận xét về tuổi thọ của các bóng đền nói trên.

Lời giải

a) Từ bảng số liệu chúng ta có các giá trị khác nhau là 1150, 1160, 1170, 1180, 1190.

Với mỗi số liệu khác nhau, số lần xuất hiện trong bảng gọi là tần số của giá trị ấy. Dựa vào đó tính tần suất tương ứng.

Kết quả được thể hiện trong bảng sau:

Tuổi thọ Tần số Tần suất

1150

1160

1170

1180

1190

3

6

12

6

3

10%

20%

40%

20%

10%

Cộng 30 100%

b) Nhận xét: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ.

Bài 2 (trang 114 SGK Đại Số 10): Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau

Giải chi tiết bài tập Đại số lớp 10

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Dựa vào kết quả câu a, hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có chiều dài 30 cm chiến bao nhiêu phần trăm?

Số lá có chiều dài từ 30 cm đến 50 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp

Lớp của chiều dài (cm) Tần suất
[10;20) 13,3
[20;30) 30,0
[30;40) 40,0
[40;50) 16,7
Cộng 100(%)

b) Tỉ lệ lá có chiều dài dưới 30cm là:

13,3 + 30 = 43,3%

Tỉ lệ lá có chiều dài dưới 30cm và trên 50cm là:

100 – 43,3 = 56,7%

Bài 3 (trang 114 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: g).

Giải chi tiết bài tập Đại số lớp 10

Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau:

[70; 80); [80; 90); [90; 100); [110; 120)

Lời giải

Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:

Lớp của khối lượng Tần số Tần suất

[70;80)

[80;90)

[90;100)

[100;110)

[110;120)

3

5

12

7

3

10%

16,7%

40%

23,3%

10%

Cộng 30 100%

Bài 4 (trang 114 SGK Đại Số 10): Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị: m)

Giải chi tiết bài tập Đại số lớp 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với lớp sau:

[6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0); [9,0; 9,5)

b) Dựa vào kết quả câu a, hãy nêu nhật xét về chiều cao của 35 cây bạch đàn nói trên.

Lời giải

a) Bảng phân phối tần số và ghép lớp:

Lớp Tần số Tần suất

[6,5;7,0)

[7,0;7,5)

[7,5;8,0)

[8,0;8,5)

[8,5;9,0)

[9,0;9,5)

2

4

9

11

6

3

7%

14%

28%

18%

16%

7%

Cộng 35 100%

b) Nhận xét:

– Cây bạch đàn có chiều cao từ 7,0cm đến gần 8,5cm chiếm tỉ lệ chủ yếu.

– Các cây bạch đàn cao từ 6,5cm đến gần 7,0cm hoặc cao từ 9,0cm đến 9,5cm chiếm tỉ lệ rất ít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button