Giáo Dục

Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật


Việc học tập môn Sinh học lớp 11 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn sở hữu tài liệu: Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ học tập tốt và có kết quả cao môn Sinh học. Mời các bạn tham khảo.

 • Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa
 • Giải bài tập trang 151 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp nội dung tóm tắt lý thuyết và lời giải bài tập trong sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11 bài Hoocmôn thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Hoocmôn thực vật

1. Khái niệm

 • Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
 • Đặc điểm của hoocmôn thực vật:
  • Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Trong cây hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây
  • Chỉ với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
  • Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao

2. Hoocmôn kích thích

a. Auxin (Axit Indol Axetic – AIA)

 • Nguồn gốc: Sinh ra ở đỉnh thân và cành. Auxin có nhiều trong các cơ quan đang sinh trưởng mạnh: Hạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng,…
 • Tác động:
  • Ở mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào
  • Ở mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: Ứng động, hướng động, nẩy mầm, nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh
 • Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo được sử dụng làm chất kích thích trong nông nghiệp.
 • Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm gây độc hại cho người và động vật. Do đó không nên dùng nó đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn

b. Giberelin – GA

 • Nguồn gốc: Sinh ra chủ yếu ở lá và rễ. GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nẩy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.
 • Tác động:
  • Ở mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào
  • Ở mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột

c. Xitokinin

 • Là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào
 • Tác động:
  • Ở mức tế bào: Kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào
  • Ở mức cơ thể: Hoạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin

3. Hoocmôn ức chế

a. Êtilen

 • Nguồn gốc: Được sinh ra từ hầu hết các phần khác nhau của hầu hết các thực vật. Êtilen cũng sinh ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương, bị tác động của cá điều kiện bất lợi, quả đang chín…
 • Tác động: Êtilen thúc quả nhanh chín, rụng lá.

b. Axit abxixic – AAB

 • Nguồn gốc: AAB sinh ra trong lục lạp của lá, chóp rễ và tích lũy ở các cơ quan đang hóa già.
 • Tác động: Liên quan đến sự chín, ngủ của hạt, đóng mở khí khổng

4. Tương quan hoocmôn thực vật

 • Tương quan giữa hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế
 • Tương quan nồng độ AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.
 • Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau
 • Tương quan giữa Auxin/Xitokinin điều tiết sự phát triển của mô trong nuôi cấy mô thực vật

Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11

Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Trả lời: Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Trả lời: Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:

 • Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.
 • Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,…

Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

Trả lời: Chiết cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong công tác nhân giống sinh dưỡng.

Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?

Trả lời: Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập trang 142 SGK Sinh học lớp 11: Hoocmôn thực vật, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button