Giáo Dục

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


Giải bài tập trang 80 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về hệ tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 70 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động hô hấp

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 80 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Giải bài tập trang 73 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh hô hấp

A. Tóm tắt lý thuyết:

Quá trình tiêu hóa được thực hiện nhờ hoạt động của các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa bao gồm các hoạt động: ăn và uống, vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Hoạt động tiêu hóa thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 80 Sinh Học lớp 8:

Bài 1: (trang 80 SGK Sinh 8)

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:

Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:

  • Các chất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin, vitamin, axit nuclêic.
  • Các chất vô cơ: muối khoáng, nước.

Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa:

  • Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin axit nuclêic.
  • Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

Bài 2: (trang 80 SGK Sinh 8)

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

Bài 3: (trang 80 SGK Sinh 8)

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải trải qua các hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button