Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều


Giải bài tập Vật lý lớp 10 nâng cao bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều hướng dẫn giải chi tiết bài tập môn Lý 10 nâng cao, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Vật lý lớp 10. Chúc các em học tốt.

Bài tập: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Câu c1 (trang 23 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 vận tốc bằng bao nhiêu?

giải bài tập môn vật lý 10

Lời giải:

Tại thời điểm t1 trên hình 4.4, v1 = 0 ⇔ vật dừng lại.

Câu 2 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Viết công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

Lời giải:

Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc: v = v0 + a.t

Câu 3 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Giải thích tại sao khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì chất điểm chuyển động nhanh dần lên, khi chúng ngược dấu nhau thì chất điểm chuyển động chậm dần đi.

Lời giải:

Từ công thức: v = v0 + a.t

Ta có: |v| = |v0 + a.t|

– Nếu v; v0 cùng dấu với a thì |v| = |v0 + a.t| > |v0| ⇔ Vận tốc ở thời điểm sau lớn hơn vận tốc ở thời điểm trước ⇔ Chuyển động nhanh dần.

– Nếu v; v0 trái dấu với a thì |v| = |v0 + a.t| < |v0| ⇔ Vận tốc ở thời điểm sau nhỏ hơn vận tốc ở thời điểm trước ⇔ Chuyển động chậm dần.

Câu 4 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy mô tả chuyển động của một người đi xe máy dựa vào đồ thị vận tốc theo thời gian trên hình 4.5.

giải bài tập môn vật lý 10

Lời giải:

* Ta có 20 giây đầu xe máy chuyển động nhanh dần đều với gia tốc:

giải bài tập môn vật lý 10

* 40 giây tiếp theo xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 20 m/s, gia tốc xe: a2 = 0

* 10 giây cuối xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc:

giải bài tập môn vật lý 10

Bài 1 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2?

  1. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1s sau vận tốc của nó bằng 4m/s
  2. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì 1s sau vận tốc của nó bằng 6m/s
  3. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì 2s sau vận tốc của nó bằng 8m/s.
  4. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì 2s sau vận tốc của nó bằng 12m/s

Lời giải:

Đáp án: C sai.

Vì lúc vận tốc bằng 2m/s thì 2s sau vận tốc của nó phải bằng 10m/s

(v = v0 + at = 2 + 4.2 = 10)

Bài 2 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Chọn câu sai

Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó:

  1. Có gia tốc không đổi
  2. Có gia tốc trung bình không đổi.
  3. Chỉ có thể chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều.
  4. Có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó chuyển động nhanh dần đều.

Lời giải:

Đáp án: C sai.

Vì có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, ngay sau đó chuyển động nhanh dần đều. Ví dụ: Một viên bi đang chuyển động nằm ngang thì lên dốc, chậm dần đều rồi chuyển động ngược lại, nhanh dần đều.

Bài 3 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Hãy tính xem tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng bao nhiêu để sau khi phóng 160s, con tàu đạt được tốc độ trên? Coi gia tốc của tên lửa là không đổi.

Lời giải:

Áp dụng công thức:

giải bài tập môn vật lý 10

Vậy gia tốc của tên lửa phóng tàu vũ trụ là: a = 49,38 m/s2

giải bài tập môn vật lý 10

Bài 4 (trang 24 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với gia tốc không đổi a = 4m/s2 và vận tốc ban đầu v0 = -10m/s

a) Sau bao lâu thì chất điểm dừng lại?

b) Tiếp sau đó chất điểm chuyển động như thế nào?

c) Vận tốc của nó lúc t = 5s là bao nhiêu?

Lời giải:

Vì ban đầu a.v0 < 0 nên chất điểm chuyển động chậm dần đều.

a) Áp dụng công thức:

giải bài tập môn vật lý 10

Khi chất điểm dừng lại thì v = 0 nên ta được:

Vậy sau 2,5s thì chất điểm dừng lại.

b) Tiếp theo chất điểm chuyển động nhanh dần đều.

c) Vận tốc của nó lúc t = 5s là: v = v0 + a.t = – 10 + 4.5 = 10m/s

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn bài tập môn Vật lý 10: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Vật lý 10, Giải bài tập Vật lý lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button