Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Bảng cộng ( có nhớ ) trong phạm vi 20

Giải chi tiết, cụ thể bài: Bảng cộng ( có nhớ ) trong phạm vi 20 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Tính nhẩm

a)   6 + 5 = 11                     9 + 4 = 13                     7 + 9 = 16

      8 + 8 = 16                     7 + 7 = 14                     6 + 9 = 15   

b)   8 + 3 = 11                     7 + 6 = 13                     9 + 5 = 14

      3 + 8 = 11                     6 + 7 = 13                     5 + 9 = 14

Bài 2: Xem bảng cộng, nêu các phép tính còn thiếu:

Trả lời: Các phép tính còn thiếu

11: 5 + 6; 2 + 9

12: 4 + 8; 5 + 7; 7 + 5

13: 4 + 9; 7 + 6; 8 + 5; 5 + 8

14: 5 + 9; 7 + 7, 6 + 8; 8 + 6

15: 8 + 7; 9 + 6; 6 + 9

16: 8 + 8; 9 + 7; 7 + 9

Bài 3: Vườn nhà Tùng có 7 cây na và 9 cây xoài. Hỏi vườn nhà Tùng có tất cả bao nhiêu cây na và cây xoài?

Phép tính: 7 + 9 = 16

Trả lời: Vườn nhà Tùng có tất cả 16 cây na và cây xoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button