Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 26

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập trang 26 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Tính nhẩm

a)   9 + 2 = 11                      5 + 7 = 12                      5 + 9 = 14

      9 + 3 = 12                      6 + 8 = 14                      5 + 8 = 13

b)   9 + 6 = 15                      5 + 6 = 11                      8 + 7 = 15

      6 + 9 = 15                       6 + 5 = 11                      7 + 8 = 15

Bài 2: Số?

Trả lời:

13 14 15 16

9 + 4 

8 + 5

7 + 6

8 + 6

5 + 9

6 + 9

7 + 8

8 + 7

7 + 9

8 + 8

Bài 3: a) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Trả lời:

9 + 5 = 14             9 + 4 = 13             7 + 7 = 14             8 + 4 = 12

6 + 7 = 13             7 + 4 = 11             3 + 8 = 11             6 + 6 = 12

b) Tính

9 + 5 + 1 = 15             7 + 2 + 6 = 15

5 + 3 + 4 = 12             8 + 4 + 5 = 17

Bài 4: Chọn số hạng trong các số đã cho và tính tổng

Trả lời:

7 + 1 = 8                              8 + 1 = 9

7 + 5 = 12                            8 + 5 = 13

7 + 3 = 10                            8 + 3 = 11

7 + 2 = 9                              8 + 2 = 10

7 + 9 = 16                            8 + 9 = 17

Bài 5: Sau chuyến học tập trải nghiệm, tổ Một vẽ được 6 bức tranh, tổ Hai vẽ được 7 bức tranh. Hỏi hai tổ vẽ được tất cả bao nhiêu bức tranh?

Phép tính: 6 + 7 = 13

Trả lời: Hai tổ vẽ được tất cả 13 bức tranh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button