Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100

Giải chi tiết, cụ thể bài: Ôn về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính

Trả lời:

a)

10 + 3 = 13              14 – 4 = 10           10 + 9 = 19

10 + 6 = 16              17 – 7 = 10            19 – 9 = 10

b)

13 + 5 = 18            19 – 4 = 15              12 + 3 = 15

11 + 6 = 17             18 – 5 = 13             3 + 12 = 15

Bài tập 2: Đặt tính rồi tính

32 + 25            74 + 3            47 + 30

48 – 13           28 – 5               69 – 60

Trả lời:

Bài tập 3: Tính

Trả lời:

a)

80 + 10 = 90            40 + 20 + 10 = 70            50 + 10 + 20 = 80

60 – 40 = 20             80 – 30 + 40 = 90             30 + 60 – 50 = 40

b)

7 + 3 + 4 = 14           9 + 1 – 5 = 5           8 + 2 – 1 = 9

10 + 2 + 1 = 13        13 – 3 – 4 = 6           15 – 5 + 3 = 13

Bài tập 4: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau và sửa lại cho đúng

Trả lời:

Bài tập 5: Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Trả lời:

Bài giải:

Trên xe buýt còn lại số người là:

   37 – 11 = 26 (người)

      Đáp số: 26 người

Bài tập 6: Thực hành lập phép tính: Trong các số 25, 10, 35 chúng ta lập được phép tính nào có kết quả đúng

Trả lời:

Trong các số 25, 10, 35, chúng ta có thể lập được các phép tính có kết quả đúng là:

  • 25 + 10 = 35
  • 10 + 25 = 35
  • 35 – 10 = 25
  • 35 – 25 = 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button