Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Giải chi tiết, cụ thể bài: Ôn về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: (trang 96 sgk cánh diều toán 2)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Bài 2: (trang 96 sgk cánh diều toán 2)

Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau

Trả lời:

Bài 3: (trang 96 sgk cánh diều toán 2)

Trả lời:

67 + 10 < 76 + 10                       45 – 6 < 46 – 5

33 + 9 = 38 + 3                           86 – 40 > 80 – 46

Bài 4: (trang 96 sgk cánh diều toán 2)

Tính

Trả lời:

50 + 10 + 40 = 100                     34 + 8 – 12 = 20

100 – 80 + 70 = 90                      51 – 6 + 35 = 10

Bài 4: (trang 97 sgk cánh diều toán 2)

a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

Trả lời:

Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

85 – 36 = 49 ( quả)

Đáp số: 49 quả xoài

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

Trả lời: 

Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

27 + 18 = 45 ( cây)

Đáp số: 45 cây vải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button