Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Phép chia

Giải chi tiết, cụ thể bài: Phép chia toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: Trang 16 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Thực hiện hoạt động sau rồi nêu phép chia thích hợp

a. lấy 10 hình vuông, chia cho mỗi bạn 5 hình vuông

b. lấy 12 hình vuông, chia cho mỗi bạn 3 hình vuông

Trả lời:

a. 10 : 5 = 2

b. 12 : 3 = 4

Bài 2: Trang 17 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Xem tranh rồi cho phép chia (theo mẫu):

Trả lời:

Bài 3: Trang 17 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép chia

Trả lời:

  • Cô có 10 cái bút, cô chia cho mỗi bạn 2 chiếc bút.
  • Tủ giày có 10 chiếc, mỗi bạn có 2 chiếc giày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button