Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Tia số. Số liền trước – Số liền sau

Giải chi tiết, cụ thể bài: Tia số. Số liền trước – Số liền sau toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

 

 

Bài 1: a) Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số

b) Trả lời các câu hỏi sau:

– Số liền sau của số 5 là số nào?

– Số liền sau của số 9 là số nào?

Trả lời:

a) Điền số

 

b)   Số liền sau của số 5 là số 6

     Số liền sau của số 9 là số 10

Bài 2: a) Số

b) Trả lời các câu hỏi:

– Số liền trước của 16 là số nào?

– Số liền sau của 85 là số nào?

Trả lời:

a) Điền số

b) Số liền trước của 16 là số 15

    Số liền sau của 85 là số 86

Bài 3: Số

Trả lời:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
5 6 7
29 30 31
67 68 69
98 99 100

Bài 4: Chọn dấu ( >, < ) thích hợp

 

Trả lời:

88 < 91                  92 > 90                  98 > 89                  95 < 100

Bài 5: Sắp xếp các số

 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Trả lời:

a) 23; 30;47; 69

b) 69; 47; 30; 23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button