Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 1


Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 – Tiết 1: Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số: 13 – 5 – Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 1 câu 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + 6 =…

13 − 5 =…

6 + 7 =…

13 − 8 =…

13 − 7 =…

13 − 4 =…

13 − 6 =…

13 − 9 =…

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải:

7 + 6 = 13

13 – 5 = 8

6 + 7 = 13

13 – 8 = 5

13 – 7 = 6

13 – 4 = 9

13 – 6 = 7

13 – 9 = 4

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 1 câu 2

Câu 2. a) Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

12

Số trừ

5

21

46

25

Hiệu

16

18

37

b) Tìm số bị trừ

X − 6 = 18

X − 25 = 42

Phương pháp:

a) Điền số còn thiếu vào bảng. Chú ý:

– Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

– Tìm số bị trừ bằng cách lấy hiệu cộng số trừ.

b) Muốn tìm số bị trừ ta hiệu cộng với số trừ.

Cách giải:

a)

Số bị trừ

12

37

64

62

Số trừ

5

21

46

25

Hiệu

7

16

18

37

b)

X − 6 = 18

X = 18 + 6

X = 24

X − 25 = 42

X = 42 + 25

X = 67

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 1 câu 3

Câu 3. Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng MN. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng MN tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó. Tự vẽ trên vở ô li.

Phương pháp:

– Nối hai điểm A và B; M và N

– Hai đoạn thẳng tạo thành cắt nhau tại một điểm; đặt tên cho điểm đó bằng một chữ cái in hoa.

Cách giải:

Các em tự vẽ

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 1 câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Bác Tư mang 13 quả trứng đi bán, bác đã bán được 8 quả trứng. Hỏi bác Tư còn lại bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp:

Muốn tìm bác Tư còn lại bao nhiêu quả trứng thì ta lấy số quả trứng bác Tư mang đi bán trừ đi số quả trứng bác Tư đã bán được.

Cách giải:

Bác Tư còn lại số quả trứng là:

13 – 8 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả.

Sau khi nắm vững những kiến thức về Tìm số bị trừ, các em sẽ tiếp tục được tham khảo các dạng bài tập khác của chương trình Toán lớp 2 ở các chương tiếp theo của học kì 1, giúp các em ứng dụng cho quá trình học tập hiệu quả hơn.

Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 12 – Tiết 2, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button