Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1


Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49 – Tiết 1: 100 trừ đi một số. Tìm số trừ – Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1 câu 1

Câu 1. Tính:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 1 câu 1

Phương pháp:

Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 1 câu 1

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1 câu 2

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

38

67

55

95

Số trừ

19

Hiệu

22

37

38

Phương pháp:

– Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Cách giải:

Số bị trừ

38

67

55

95

Số trừ

19

45

18

57

Hiệu

19

22

37

38

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1 câu 3

Câu 3. Tìm x

24 − x = 7

59 − x = 16

60 − x = 38

Phương pháp:

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Cách giải:

24 − x = 7

X = 24 − 7

X = 17

59 − x = 16

X = 59 − 16

X = 43

60 − x = 38

X = 60 − 38

X = 22

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1 câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Cô giáo có 50 quyển vở, sau khi phát thưởng cho các bạn, cô giáo còn 18 quyển vở. Hỏi cô giáo đã thưởng cho các bạn bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp:

Muốn tìm cô giáo đã thưởng cho các bạn bao nhiêu quyển vở thì ta lấy số vở ban đầu trừ đi số quyển vở cô giáo còn lại.

Cách giải:

Cô giáo đã thưởng cho các bạn số quyển vở là:

50 – 18 = 32 (quyển)

Đáp số: 32 quyển.

Các em học sinh có thể tham khảo toàn bộ tài liệu lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên. Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 1, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button