Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 – Tiết 2: Đường thẳng. Luyện tập – Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2 câu 1

Câu 1. a) Vẽ các đoạn thẳng AB, PQ:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 2

b) Vẽ các đường thẳng đi qua hai điểm C và D, đường thẳng đi qua hai điểm M và N rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 2 câu 1

Phương pháp:

a) Nối hai điểm A và B; P và Q bằng thước thẳng để được các đoạn thẳng.

b) Dùng thước kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm C, D và M, N rồi đọc tên các đường thẳng đó.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2 câu 2

Câu 2. Tính:

24 + 56 − 18=…

82 − 37 + 45 =…

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

24 + 56 – 18 = 80 – 18 = 62

82 – 37 + 45 = 45 + 45 = 90

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2 câu 3

Câu 3. Tìm x:

56 − x = 28

x − 17 = 73

Phương pháp:

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Cách giải:

56 − x = 28

x = 56 −28

x = 28

x − 17 = 73

x = 73 + 17

x = 90

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2 câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Một dây len dài 75cm, người ta cắt đi một đoạn dài 35cm. Hỏi đoạn dây len còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp:

Muốn tìm đoạn dây len còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét thì ta lấy độ dài dây len ban đầu trừ đi độ dài của đoạn dây đã cắt.

Cách giải:

Đoạn dây len còn lại dài số xăng-ti-mét là:

75 – 35 = 40 (m)

Đáp số: 40 m.

Vui học:

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Em hãy đặt tên cho mỗi điểm (chấm tròn) bằng một chữ cái in hoa rồi viết tên các đoạn thẳng đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 2

Phương pháp:

– Đặt tên cho các điểm.

– Đọc tên các đoạn thẳng, bao gồm cả các đoạn thẳng chứa hai đoạn thẳng khác.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 - Tiết 2

Lần lượt gọi tên các điểm là A, B, C

Trong hình có 3 đoạn thẳng: AB; BC và AC.

Bài tập toán lớp 2 còn có rất nhiều bài tập ở các dạng khác nhau làm về đường thẳng, giúp các em nắm chắc hơn các kiến thức môn Toán lớp 2 trên lớp và đạt thành tích cao trong các kì thi sắp tới. Các bạn còn có thể tham khảo thêm các môn khác như: Tiếng Anh lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tự nhiên xã hội lớp 2, Đạo Đức lớp 2, Tin Học lớp 2,… mà website.com đã đăng tải.

Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 15 – Tiết 2, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button