Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2


Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58, 59, 60 – Tiết 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ, hình học và đo lường – Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2 câu 1

Câu 1. Viết kết quả vào chỗ chấm:

Bạn đang xem: Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2

13 − 6 + 8 =…

7 + 5 − 9 =…

17 − 8 + 6 =…

7 + 9 − 12 =…

14 + 6 − 17 =…

51 + 18 − 40 =…

43 + 7 − 21 =…

6 + 4 − 8 =…

12 − 3 + 8 =…

Phương pháp:

Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải:

13 – 6 + 8 = 7 + 8 = 15

7 + 5 – 9 = 12 – 9 = 3

17 – 8 + 6 = 9 + 6 = 15

7 + 9 – 12 = 16 – 12 = 4

14 + 6 – 17 = 20 – 17 = 3

51 + 18 – 40 = 69 – 40 = 29

43 + 7 – 21 = 50 – 21 = 29

6 + 4 – 8 = 10 – 8 = 2

12 – 3 + 8 = 9 + 8 = 17

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2 câu 2

Câu 2. a) Viết tên các hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

b) Vẽ các đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: 5cm; 7cm; 1dm.

Cách giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2 câu 3

Câu 3. a) Quan sát ba chiếc cân rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

b) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

Cách giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2 câu 4

Câu 4. Điền số thích hợp để hoàn chỉnh tờ lịch tháng 4 dưới đây:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

Xem lịch rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Tháng 4 có ….. ngày

Các ngày thứ bảy trong tháng 4 là ngày: …..

Ngày 30 tháng 4 vào thứ …..

Phương pháp:

Đếm xuôi, bắt đầu từ thứ sáu, ngày 1 tháng 4 rồi điền vào chỗ trống trong bảng.

Từ tờ lịch vừa hoàn thành, xem rồi trả lời các câu hỏi.

Cách giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 - Tiết 2

b)

Tháng 4 có 30 ngày.

Các ngày thứ bảy có trong tháng 4 là ngày: 2; 9; 16; 23; 30.

Ngày 30 tháng 4 vào thứ bảy.

Vui học:

Bạn Quỳnh có 6 quả bóng gồm ba màu xanh, đỏ, vàng theo thứ tự từ ít đến nhiều. Em tính số quả bóng theo từng màu.

Phương pháp:

– Tìm ba số khác nhau nào có tổng bằng 6.

– Sắp xếp các số vừa tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, tương ứng với các màu xanh, đỏ, vàng.

Cách giải:

Ta có: 1 + 2 + 3 = 6.

Vì 1 < 2 <3 nên bạn Quỳnh có 1 quả bóng màu xanh, 2 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng.

Bài tập Toán 2 đã giúp các em ôn lại những kiến thức cơ bản về Ôn tập về phép cộng và phép trừ, hình học và đo lường. Sách giải toán 2 cũng là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh giúp các em học tập và ôn luyện củng cố kiến thức.

Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 17 – Tiết 2, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button